Yaşam

Son efsane, Bağcıksız Converse

Sadece T�rkiye’de değil, b�t�n d�nyada bağcıksız Converse �ılgınlığı yaşanıyor

24 Ağustos 2008 03:00

70�€™leri hat�±rlay�±n... Levi�€™s�€™�±n, Timberland�€™�±n bir tek Tophane�€™deki Amerikan pazar�±nda sat�±ld�±ğ�± y�±llar... Amerika�€™ya her gidene "L�¼tfeennn bana bir beyaz Converse al!" diye yalvar�±ld�±ğ�± zamanlar.... Şaş�±lacak şey, bug�¼n ayn�± durum bağc�±ks�±z Converse i�§in yaşan�±yor.

Amerikal�± tasar�±mc�± John Varvatos�€™un tasarlad�±ğ�± ayakkab�±lar, T�¼rkiye�€™ye ge�§en y�±l gelmeye başlad�±; fakat renk ve model alternatifleri, �§ok s�±n�±rl�±yd�±. Bu sebeple yurtd�±ş�±ndan getirip giyenler �§ok dikkat �§ekti. Sadece T�¼rkiye�€™de değil, b�¼t�¼n d�¼nyada bağc�±ks�±z Converse �§�±lg�±nl�±ğ�± yaşan�±yor. Sat�±ş rakamlar�±na bak�±l�±rsa şu s�±ralar bağc�±ks�±z Converse, markan�±n en klasik modeli Chuck Taylor�€™dan sonra ikinci s�±rada yer al�±yor. Kad�±n, erkek ve �§ocuklar i�§in hemen hemen her rengi var. İnternette moda konusunda blog yazanlar bağc�±ks�±z Converse�€™e t�¼rl�¼ t�¼rl�¼ tezah�¼rat yap�±yor. T�¼rkiye�€™dekiler "Bağc�±ks�±z Converse İsteriz" diye kampanyalar başlatt�±. 100 y�±ll�±k spor ayakkab�± markas�±, bağc�±ks�±z model y�¼z�¼nden tekrar y�¼kselişe ge�§ti. Peki bu ayakkab�±lar�±n s�±rr�± neydi? Bu yaz�±da onu bulacaks�±n�±z.

Bağc�±ks�±z Converse�€™lerin s�±rr�±ndan bahsedeceksek yaz�±ya John Varvatos�€™la başlamak şart. Varvatos�€™u tan�±m�±yorsan�±z hakk�±nda bilmeniz gereken iki �¶nemli şey var. Calvin Klein�€™�±n �¼nl�¼ boxer�€™�±n�± o icat etti ve Converse�€™in bağc�±ks�±z modelini ilk o tasarlad�±. The New York Times gazetesinin yazarlar�±ndan Mark Paris, bu durumu ş�¶yle değerlendiriyor: "Boxer erkek konforuna yap�±lm�±ş bir hediyedir. Bağc�±ks�±z Converse ise sosyolojiye yap�±lm�±ş bir katk�±d�±r; �§�¼nk�¼ bu ayakkab�±lar nostaljiyi, gangsta ş�±kl�±ğ�± ile bir araya getirir."

Yazar nostalji derken Converse�€™in 100 y�±ll�±k ge�§mişini kastediyor. Hepimizin �§ocukken bir Converse�€™i oldu değil mi? Gangsta ş�±kl�±ğ�± ise, daha derin bir mevzu! Eğer birinin ayakkab�±lar�±n�±n bağc�±klar�± yoksa, o hapishaneden yeni �§�±km�±ş demektir. Malum, demir parmakl�±klar�±n ard�±nda bunal�±ma girip kendini veya bir başkas�±n�± ayakkab�± bağc�±ğ�±yla boğmas�±n diye al�±nan bir �¶nlemdir bu. Hapiste yatmam�±ş gangster de az olduğu i�§in, bağc�±ks�±z ayakkab�± hemen onlar�± �§ağr�±şt�±r�±r. G�¼n�¼m�¼zde trend olmas�± illegal insanlar�±n garip auras�± ile a�§�±klanabilir. Mafyaya has başka stil �¶zellikleri de d�¶nem d�¶nem �§ok ilgi �§ekmiştir. Belki de bağc�±ks�±z Converse, k�¼lhanbeylerinin yumurta topuklar�±n�±n modernize olmuş h�¢lidir.

Mark Paris^, �¶mr�¼ hayat�±nda ilk bağc�±ks�±z Converse g�¶rd�¼ğ�¼ g�¼n�¼ hi�§ unutmuyor: "Beyaz bağc�±ks�±z Converse�€™i giyen kişi Hollywood�€™da �§al�±şan bir fon y�¶neticisiydi. New York�€™a yaz tatili i�§in gelmişti. Ayakkab�±lar�± d�¼ped�¼z beyaz, zengin ve başar�±l�± erkeğin simgesiydi."

John Varvatos�€™un tasarlad�±ğ�± ilk bağc�±ks�±z Converse, erkek ayakkab�±s�±yd�±. 2006 y�±l�±n�±n sonlar�±nda piyasaya �§�±kt�±. 2007�€™nin başlar�±nda kad�±n ve �§ocuk i�§in olanlar�± da �¼retildi. Şu anda bağc�±ks�±z Chuck Taylor Converse Amerika�€™n�±n ikinci en �§ok satan Converse modeli. Birincisi ise, orijinal Chuck Taylor. Bu arada k�¼�§�¼k bir not: Bağc�±ks�±z olanlar bağc�±kl�±lara oranla iki kat daha pahal�±.

Bağc�±ks�±z modellerin bu kadar ilgi g�¶rmesinin bir nedeni de kullan�±m kolayl�±ğ�±. Bağc�±k bağlamaktan nefret edenler, kilolar�±ndan dolay�± kolay kolay eğilemeyenler, hamileler ve iyi d�¼ğ�¼m atmas�±n�± beceremeyen �§ocuklar i�§in �§ok ideal. Ama t�¼m bu mant�±kl�± gerek�§eler, bir y�±l �¶ncesi i�§in ge�§erli. Şimdi d�¼nya zay�±fl�±k şampiyonu da olsan�±z bağc�±kl�± değil bağc�±ks�±z giymelisiniz. �‡�¼nk�¼ moda olan art�±k bu!

10 yaş�±ndaki Julian, şark�± besteledi

Gelelim �§ocuklar cephesine. D�¼nyada bağc�±ks�±z Converse�€™lerin �§ocuk modas�±nda da trend haline gelmesinin nedeni �¼nl�¼lerin �§ocuklar�±. Bon Jovi�€™nin gitaristi Richie Sambora ile Heather Locklear�€™�±n 10 yaş�±ndaki k�±zlar�± Ava Elizabeth Sambora bağc�±ks�±z Converse�€™lerini ayağ�±ndan �§�±karm�±yor ve magazin dergilerine s�¼rekli onlarla poz veriyor. Yine ayn�± şekilde Mary Louise Parker da oğluna bağc�±ks�±z Converse giydiriyor; ama bağc�±ks�±z Converseler'iyle �¼nlenen esas �§ocuk, Julian Hornik. New York�€™da bir şark�± yar�±şmas�±na girip kazanan 10 yaş�±ndaki Hornik�€™in "Bağc�±ks�±z Converse" ad�±nda bir bestesi var. Klibi Youtube�€™dan izlenebiliyor.

En son model 2008 sonbahar-k�±ş sezonunda John Varvatos, yeni bir bağc�±ks�±z model tasarlad�±. İsmi, Chuck Taylor All Star Low Profile Slip. Bu modelin �¶zelliği g�¼nl�¼k kullan�±mda daha fazla rahatl�±k sunan ince taban�±. El dikişi ve �¶zel i�§ astar gibi detaylar sayesinde bu modeller ş�±k ve zarif.

Gen�§ erkeklere giyinmesini �¶ğreten tasar�±mc�±

John Varvatos, Yunan as�±ll�± bir Amerikal�± tasar�±mc�±. Amerikan Moda Konseyi taraf�±ndan �¼�§ kez �¶d�¼llendirildi. 2007�€™de GQ dergisi, onu y�±l�±n tasar�±mc�±s�± se�§ti. Y�±ll�±k sat�±ş�± 80-100 milyon aras�± değişiyor. T�¼m d�¼nyada 20�€™li 30�€™lu yaşlardaki erkeklere paras�±n�± k�±yafetlere nas�±l harcayacağ�±n�± �¶ğreten insan olarak an�±l�±yor. Son iki-�¼�§ y�±ld�±r kad�±nlar i�§in de tasar�±m yap�±yor. Tarz�± m�±? Ş�¶yle: �‡ok iyi giyinmiş zengin gen�§ bir İtalyan erkeğini al�±n. Gece sarhoş edin. Plajda yat�±r�±n. Ayn�± k�±l�±kla sabah kahvalt�±s�±na gelsin. İşte John Varvatos stili. G�¶mleğinin �¼st�¼nde kumlar vard�±r ama hala �§ok ş�±kt�±r ve sayg�±değer g�¶z�¼kmeye �§al�±ş�±r. John Varvatos�€™un New York, Las Vegas ve San Francisco�€™da mağazalar�± var; ayr�±ca akl�±n�±za gelen b�¼t�¼n �§ok katl�± mağazalarda sat�±l�±yor.

Sema Nişantaş�±'nda adl�± blogdan �§ağr�±

T�¼rkiye�€™de internetteki bloglar�± tarad�±ğ�±n�±zda karş�±n�±za hemen bağc�±ks�±z Converse �§�±k�±yor. "Sema Nişantaş�±'nda" adl�± bir blogda yazar, bu tutkuyu �§ok iyi anlat�±yor. Noktalama işaretlerine dokunmadan veriyoruz:

Converse hastal�±ğ�±m�±z her zaman devam ediyor şekerim... Bug�¼nlerde ise "bağc�±ks�±z" Converse delisi oldum :) Maalesef hen�¼z T�¼rkiye�€™de sat�±lm�±yor. Ben giyebilen ayr�±cal�±kl�± insanlardan�±m san�±r�±m hihihi :)) Şimdi "Nereden �§�±kt�± bağc�±ks�±z Converse?" diyeceksiniz biliyorum. E zaman zaman bişilere tak�±yorum değil mi? Bu aralar Converse tak�±nt�±m�± geliştirmeye karar verdim san�±r�±m. Ve en sevdiğiiimmm klasik lacivert ayr�±ca diğer bi s�¼r�¼ Converse�€™imin yan�±na bağc�±ks�±zlar�± katmaya karar verdim. Evet evet siz bulamayacaks�±n�±z maalesef �¼lkemizde, ama ben karar verdim T�¼rkiye�€™ye gelsin istiyoruuummm ve yaz�±yoruummm iştee.

Ne mi yapacağ�±z? Öncelikle Facebook grubumuz a�§�±lacak :) ben binbir �§eşit Converse�€™lerimin fotosunu ekleyeceğim oraya ve de bağc�±ks�±z olanlar�± da. Sonraaa yorumlamaya başlayacağ�±z fotolar�±�±�±.hihihi ay daha ne olsun duysunlar diyerek beklemek kal�±yor sonra da... Eheheh istersek sevgili Converse satan "d�¼kkan" lar da bizlere ulaşt�±rmak i�§in getirecek sonunda "bağc�±ks�±z" Converse�€™i.

Hatta size ge�§en g�¼n ne yapt�±ğ�±m�± da anlatay�±m; sabah annecimle erken �§�±k�±yoruz bazen evden, anne-k�±z sabah kahvalt�±s�± yap�±yoruz Nişantaş�±�€™nda. Yine �¶yle bir sabah yan masam�±zda bir han�±mefendi oturuyordu eşi ile, ayağ�±nda da gri bağc�±ks�±z Converse�€™lerden vard�±. Dayanamad�±m! Sordum "Nereden ald�±n�±z?" diye. Tabii ki yurt d�±ş�±ndan alm�±ş. Dedi ki "Ben de ar�±yorum, ah bulsam al�±cam k�±z�±ma da!" Hemen e-mail�€™ini ald�±m han�±mefendinin "Bulursam size de haber veririm" diyerek; dayan�±şma �¶rneği!

Olay şu asl�±nda: Ülkemizde bağc�±ks�±z modelin satmayacağ�±n�± d�¼ş�¼n�¼yor san�±r�±m bayiiler. Biz istersek gelecek belki de.O zaman s�¶l�¼yoruz. Bağc�±ks�±z Converse istiyoruz!