Gündem

Son 18 yılda 542 bin 821 çocuk doğum yaptı

18-19 yaşındakiler eklendiğinde doğum yapanların sayısı 2 milyona yaklaştı

18 Aralık 2019 11:56

Türkiye’de resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl 17 yaş altında tam 11 bin 803 çocuk doğum yaptı. Sayı 18 yaşındakilerle birlikte son 18 yılda 2 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2001'den bu yana ise 542 bin 821 çocuk doğum yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman, "Ülkemizde genç kızlarda gebelik oranı her yıl istatistiksel olarak düşse bile erken yaşta evliliklerde ülkemize özgü karakteristik yapı değişmiyor. Erken evliliklerde ilk bebek ortalama 1.6 yıl sonra doğuyor. Evli çocukların üçte birinden fazlası İlk iki yılda bebek sahibi oluyor" ifadelerini kullandı

Resmi kayıtlara yansıyan veriler şu şekilde:

18-19 yaş 48 bin 361

2001-2018 arasında

15 yaş altı 20 binden fazla

15-17 yaş 522 bin

18-19 yaş 1 milyon 366 bin

Toplam: 1 milyon 909 bin

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre Prof. Dr. Orhan Derman, erken evlilikler konusunda, kız çocukları için en büyük sorunun “eğitim hayatına ara vermek” olduğunu belirterek, “Kesintisiz eğitim nasıl kız çocuklarının evlenmesine engelse 4+4+4 her bir ara kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmeme sebebi olabilmektedir. Ülkemizde “Haydi Kızlar Okula” ne kadar olumlu bir kampanya ise, kesintili eğitim veya açık öğretimin okul çağlarındaki çocuklar için çok yaygın olması da o kadar tehlikeli bir faktördür” diye konuştu.

"Üçte biri imam nikahıyla evleniyor"

Çocuk evliliklerde, çocukların psikososyal gelişimlerinin çok olumsuz etkilendiğini vurgulayan Profesör Derman şöyle devam etti: “2008 yılında ilkokul seviyesinde eğitimleri olan kızlarda evlenme oranı yüzde 23 iken, eğitim düzeyi ikinci seviye çıktığında oran bir anda yüzde 7.3'e düşüyor. Ülkemizde genç kızlarda gebelik oranı her yıl istatistiksel olarak düşse bile erken yaşta evliliklerde ülkemize özgü karakteristik yapı değişmiyor. Erken evliliklerde ilk bebek ortalama 1.6 yıl sonra doğuyor. Evli çocukların üçte birinden fazlası İlk iki yılda bebek sahibi oluyor, beşte biri birinci derece kuzenleriyle evleniyor, yüzde 30'undan fazlası imam nikahlı olarak evlendirilerek yasal bir evlilik statüsünden uzak tutuluyor. Gençlerin evliliklerine karar verici çoğunlukla aileleri olmaktadır.”

'Olağanüstü' durumlarda 16 yaşını doldurmuş olanlar hâkim izniyle evlenebiliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükteki Medeni Kanun'un 124'üncü maddesine göre 17 yaşını bitirenler evlenebiliyor. 17 yaşını doldurmuş çocuklar anne-baba rızasıyla resmi nikah yapabiliyor. Hâkim 'olağanüstü' durumlarda 16 yaşını doldurmuş çocukların evlenmesine izin verebiliyor

Çocuk istismarına verilen ceza

Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesine göre çocukların cinsel istismarı ağırlaştırılmış müebbete kadar cezalandırılabiliyor.

İlgili madde özetle şöyle:

*Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.

*Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

*Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz. Suçun;birden fazla kişi tarafından birlikte, ya da yakını, öğretmeni, bakıcısı vb tarafından işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır. Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

*TCK'nın 104'üncü maddesinde ise cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.