Gündem

Soma katliamına ilişkin ihmal raporunda yok yok, sorumlu çok!

İşte Soma katliamına ilişkin bilirkişi raporunun tam metni

20 Eylül 2014 20:51

Manisa Barosu, Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliam ile ilgili olarak savcılık tarafından atanan bilirkişi heyetinin raporunu açıkladı. Raporda "Katliamın pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu meydana geldiği ve önlenebilir olduğu"na vurgu yapıldı. Raporda maden ocağının işletmecisi olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş, faciaya yol açabilecek eksiklere rağmen yapılan kontrollerde işletmeye onay veren Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), son 2 yıl içerisinde denetimleri gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş müfettişleri ve maden ocağına ruhsat veren Enerji Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) yetkilileri asli  kusurlu bulundu.

Otopsi sonuçlarına göre, madencilerin çoğunun yanarak değil karboksihemoglobin zehirlenmesi ile yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Rapordaki saptamalara göre, olayın meydana gelişinden önceki tarihlerde gaz izleme sensörleri facianın başlangıcını haber verdi, ancak bu durum şirket yetkilileri ve denetlemeleri yapan kamu görevlileri tarafından dikkate alınmadı. 

Raporda, 301 işçinin ölümüne  yol açan facianın yaşandığı maden ocağının havalandırmasının karmaşık yapısı nedeniyle daha fazla sensör ile kontrol edilmesi gerekirken, yeterli sayıda gaz ve sıcaklık sensörü bulunmamasına rağmen bunların denetiminde görevli olan iş güvenliği uzmanları da katliama yol açan ihmaller zincirinde sorumlu bulundu.

Rapordaki ihmalleri sıralayan tespitlerde, yangın tehlikesi bulunan yeraltı kömür işletmelerinde, yanmaya karşı gerekli önlemlerin alınması, kullanılan makine ve ekipmanın yanmaz ve zor tutuşur maddelerden seçilmesi gerektiği, ancak bu standartlara rağmen yangına meyilli olan böyle bir işletmede şirket yetkilillerin yangın riskine karşı gerekli alt yapıyı oluşturmadığı ifade edildi.

Raporda dikkat çeken bir başka nokta da, facianın meydana geldiği maden ocağını 2009 yılında Soma Holding’e devreden Ciner Holding bünyesindeki PARK Teknik Elektrik, Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin  Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne sözleşme devri ile ilgili başvurusunda “ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşılaşacağı anlaşılan durumda hem şirketimizin hem de kurumumuzun olumsuz etkilenmemesi için işi devir etmek istemekteyiz” ifadesini kullandığına işaret edilerek, bu riski bilmesine rağmen devir işlemine onay veren Türkiye Kömür İşletmeleri’nin ve Soma Kömürleri A.Ş’nin kusurlu olduğu vurgulandı.

Yaklaşık iki ay süren inceleme ve yazım süreci ardından bilirkişiler Prof.Dr. Ercüment Yalçın, Prof.Dr. Eyüp Akpınar, Prof.Dr. Ahmet Hakan Onur ile İş Güvenliği Uzmanı Alpaslan Ertürk tarafından hazırlanan 126 sayfalık rapor, iddianamenin yazılması için soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına teslim edildi.

Soma faciasına ilişkin 126 sayfalık bilirkişi raporunun tam metninin ilk bölümü için tıklayın

Soma faciasına ilişkin 126 sayfalık bilirkişi raporunun tam metninin ikinci bölümü için tıklayın

Soma faciasına ilişkin 126 sayfalık bilirkişi raporunun tam metninin üçüncü bölümü için tıklayın