Yaşam

'Sivilin' sesini duyan var mı?

UNDP Türkiye: Türkiye’deki birçok STK karar-alma ve yasa-yapma süreçlerinde seslerini duyuramadıklarını düşünüyor.

19 Ağustos 2008 03:00

Türkiye’deki birçok STK ve yerel merci, karar-alma ve yasa-yapma süreçlerinde seslerini duyuramadıklarını düşünüyor. Bu, UNDP, Parlamento Danışmanlar Derneği, Yasama Derneği ve Başbakanlık işbirliğinde yürütülen “Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım” projesi kapsamında UNDP yetkililerinin Mersin ve Bursa’ya yaptıkları iki günlük ziyaret sonucunda edindikleri izlenim.

Proje, sivil toplumun yasa-yapma ve karar-alma süreçlerine katılımlarının önemi üzerine bilinç arttırmayı ve hesap verilebilirliğe, şeffaflığa, daha iyi bir yönetişime, daha iyi uygulamaya, verimliliğe ve Türkiye içinde tam bir temsile ulaşabilmek için etkin yurttaşlığı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, UNDP yetkililerinden oluşan bir ekip 7-8 Temmuz 2008 tarihlerinde Mersin ve Bursa’yı ziyaret ederek bu şehirlerde çeşitli STKlar, paydaşlar ve yerel mercilerle görüşerek yönetime sivil katılım perspektiflerini ve karşılaştıkları zorlukları anlamaya çalıştılar. Çoklu taraflarla görüşmelerde, bazı kurumlar, görüşlerinin Hükümet ve Meclis süreçlerinde yer almasında sınırlı imkana sahip olduklarını belirtirken daha küçük STKlar karar-alma süreçlerinde dışlandıklarını düşündüklerini ifade ettiler. Dışlanmalarının sebepleri sorulduğunda, STKlar, Hükümet ve Meclis tarafından görüşlerinin alınmaması, hangi yasa tasarılarının planlandığı konusunda bilgi edinmede zorluk çekmeleri ve kendilerine danışılsa bile kapasite eksikliğinden ötürü katkıda bulunamayacakları gibi çeşitli unsurlar olduğunu ifade ettiler.

Bu kapsamda, taraflar ayrıca STK’ların yasa tasarıları üzerinde görüşlerini belirtmelerinin farklı yollarını ve STK’ların toplu bir görüş sunabilmeleri için bu konuları üyeleriyle görüşmelerine olanak tanıyacak zaman çizelgelerini tartıştılar.

Bu ziyaretlerde elde edilen bilgiler, Ekim ve Kasım aylarında başka şehirlerde yapılacak olan görüşmelerin planlama aşamalarını oluşturmak için kullanılacak. Görüşmelerin sonuçları, Parlamento Danışmanlar Derneği, Yasama Derneği ve Başbakanlık ile paylaşılacak ve kanun tasarıları için yapılan görüşmeler için kullanılan yöntemlere de şekil vermeye yarayacak.
Ayrıca Ekim ayının başlarında, bu ziyaretlerin bulgularını paylaşmak amacıyla ulusal bir konferans da düzenlenecek. Konferans, Hükümet, Meclis ve sivil toplumun yanı sıra uluslararası uzmanlardan kilit isimleri biraraya getirecek. Konferans sırasında, kapsayıcı yasa-yapmanın iyi örnekleri ve bu örnekleri Türkiye’ye entegre etme yöntemleri tartışılacak.
“Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım” projesi Türkiye’deki sivil toplumu yasa-yapma süreçlerine dahil etmeyi amaçlayan bir sürecin ilk aşamasını oluşturuyor. Proje bunu, algı analizi, kapasite ve teknik bilgi geliştirme ve kurumsal kapasiteyi geliştirme yoluyla gerçekleştirmeyi hedefliyor.