Eğitim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan sözlü sınavlardaki usulsüzlük yargıdan döndü

Sözlü sınav yarın yeniden yaplacak

19 Kasım 2020 10:08

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bölümü Araştırma Görevlisi alımları için 12 Şubat'ta sözlü sınav yapıldı. Giriş sınavına katılan 5 kişi içinde neredeyse bütün alanlarda en geride olan aday A.O. mülakat sonucu aldığı 98 puanla herkesin önüne geçti.

Giriş sınavına A.O., İ.Y., S.Ç., S.E. ve M.P. girmeye hak kazandı. Diğer adaylardan daha yüksek puanı olan S.Ç. ise mülakatta minimum puan olan 70’in altında puan verilerek elendi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre adaylardan S.E. sözlü sınav işleminin tüm adaylar yönünden iptali talebiyle Sivas İdare Mahkemesi’ne dava açtı. S.E. dava dilekçesinde, “Sözlü sınavın kayıt altına alınmadığını, adaylara sorulan soruların önceden hazırlanıp rastgele sorulmadığını, bu nedenlerle idari işlemin şekil yönünden hukuka aykırı olduğunu” ileri sürdü.

S.E dilekçesinde ayrıca “Kazanma şansı en düşük adaya, diğer adaylardan önemli ölçüde yüksek ve tam olarak birinci sıraya yerleşmesine yetecek puan verilmesi sebebiyle, liyakat ilkesine aykırı davranıldığını” belirtti.

Mahkeme, dava sırasında üniversiteden sınav tutanaklarını, cevap anahtarlarını istedi. Tutanakların incelenmesinin ardından sınava giren bir adayın 105 diğerinin 108 bir diğerinin 100 üzerinden değerlendirildiği, bir adayın ise kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin dahi anlaşılamadığı sonucuna ulaşıldı. Üniversite, adayların cevaplarının kayda alınmamasının hukuka aykırılık yaratmayacağını, adaylara verilen puanların idarenin takdir yetkisi içerinde olduğunu ileri sürdü.

Olayı inceleyen Sivas İdare Mahkemesi sözlü sınava ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın gerekçesinde işlemin hukuka aykırılığının açık olduğunu, sınavın kayda alınmamasının, soruların önceden hazırlanmamasının, hangi adaya hangi jüri üyesi tarafından kaç puan verildiğinin tutanaklara yansıtılmamasının hem hukuk devleti ilkesine hem de anayasanın 125. Maddesine açıkça aykırı olduğuna hükmedildi.  Bu kararın ardından üniversite yarın yeniden sınav yapma kararı aldı.