Yaşam

Şişli Belediyesi, Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı ve Gökkuşağı Şehirler Ağı’na üye oldu

125’in üzerinde üyeden oluşan ağın içerisinde Helsinki, Barcelona, Oslo, Stockholm, Basel, St. Petersburg gibi kentler yer alıyor

25 Ağustos 2016 00:43

Şişli Belediyesi insanların temel hak, özgürlük ve eşitliğini uluslararası arenada savunan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı ve Gökkuşağı Şehirler Ağı’na üye oldu.

UNESCO tarafından hayata geçirilen Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR) ve Hollanda’nın öncülüğünde başlatılan Gökkuşağı Şehirleri Ağı’na dahil olan Şişli Belediyesi güvenliği, eşitliği, otonom yapıyı ve sosyal bütünleşmeyi kendi bölgesi içerisinde ve ötesinde teşvik edecek.

 

ECCAR nedir?

 

Irkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konusundaki politikalarını geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak isteyen kentler arasında bir ağ kurmayı amaçlayan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR) 2004 yılında UNESCO tarafından kuruldu. 125’in üzerinde üyeden oluşan ağın içerisinde Helsinki, Barcelona, Oslo, Stockholm, Basel, St. Petersburg gibi kentler yer alıyor.

ECCAR çerçevesinde ağ koalisyonu tarafından tüm üyelerin sorumlu olduğu 10 maddelik bir eylem planı belirlendi. Şişli Belediyesi de “Irkçılığa karşı daha ihtiyatlı olunması”, “Irkçılığın ve ayrımcılığın sorgulanması ve belediye politikalarının izlenmesi”, “Irkçılık ve ayrımcılık mağdurlarına daha fazla destek sağlanması”, “Kent sakinlerinin daha çok bilgilendirilmesi ve daha fazla katılımcılık”, “Kentin, eşit fırsat pratiklerinin aktif bir destekçisi haline gelmesi”, “Kentin, eşit fırsatlar sunan bir işveren ve hizmet sağlayıcı olması”, “Barınmaya adil erişim”, “Eğitim yoluyla ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele”, “Kültürel çeşitliliğin desteklenmesi” ve “Nefret suçları ve çatışma yönetimi” başlıklarından oluşan 10 maddelik eylem planını uygulamakla yükümlü olacak.

 

Gökkuşağı Şehirleri Ağı nedir?

 

Şişli Belediyesi ECCAR’ın yanı sıra Hollanda’nın öncülüğünde başlatılan Gökkuşağı Şehirleri Ağı’na da üye oldu. Böylece Şişli Müslümanların çoğunlukta bulunduğu ülkeler içindeki Rainbow’a üye olan ilk belediye oldu. Ortak yaşam alanlarındaki saygı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini temel alan Gökkuşağı Şehirleri Ağı, LGBTİ vatandaşlarının yaşadıkları şehirlerde hiçbir ayrımcılığa veya şiddete maruz kalmayacakları bir sorumluluğu benimsemekte.