Yaşam

SİNEMA VE KİTAP YAYINCILARINA KOLAYLIK ANKARA (A.A)

19 Mart 2011 13:36

-SİNEMA VE KİTAP YAYINCILARINA KOLAYLIK ANKARA (A.A) -19.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yönetmelik değişikliği ile film ve müzik CD'leri, DVD'leri üreten ve satan kuruluşlara, kitap basımevlerine kolaylık getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya yayan işletmelerin sertifikalandırılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle, henüz sertifika almamış olan veya aldıkları sertifikaların süresi dolmuş bulunan işletmelerin en kısa sürede sertifikalarını almak üzere Bakanlığa başvurmaları gerektiği belirtildi.  Açıklamada, ''Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yönetmelik değişikliği ile film ve müzik CD'leri, DVD'leri üreten ve satan kuruluşlara, kitap basımevlerine kolaylık getirildi'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, yapılan değişiklikle bu amaçlarla sertifika almakla yükümlü bulunan işletmelerin, alternatif olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz ederek faaliyet belgesi ve sicil gazetesine başvuruda bulunmalarına imkân tanındığı belirtilerek şunlar kaydedildi: ''Fikri mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla 2005 yılında başlatılan uygulama ile dolum tesislerinin, matbaaların, yayınevlerin, sinema salonlarının, kitap satış noktalarının sertifika alması gerekiyor. Fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten, bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan, herhangi bir şekilde yayan ve halka sunan bu yerler yürüttükleri faaliyet alanına göre sertifika alabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruyorlar. Sertifika almaksızın faaliyet gösteren kişilere, 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idarî para cezası uygulanıyor. Yapılan değişiklik ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında çıkan sorunların çözümü amaçlanıyor. 4 Mart'ta yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, sertifika almakla yükümlü bulunan işletmelerin ticaret veya esnaf odasına kayıt yaptırmalarında karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulunduruldu. Böylece faaliyet belgesi ve sicil gazetesine alternatif olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz ederek başvuruda bulunma imkânı tanındı. Ayrıca sertifika geçerlilik süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılarak, içinde herhangi bir kayıt bulunmayan materyallerin üretim, ithalat, dağıtım ve satışını yapan yerlerin sertifika alma zorunluluğu kaldırıldı. Diğer taraftan, sertifikaların kayıp veya zayi olması halinde yada adres değişikliğinde kalan süre için ücretsiz olarak yenilenmesine izin verildi. Yönetmelik değişikliği kapsamında, henüz sertifika almamış olan veya aldıkları sertifikaların süresi dolmuş bulunan işletmelerin en kısa sürede sertifikalarını almak üzere Bakanlığa başvurmaları gerekiyor. Bu amaçla Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün www.telifhakları.gov.tr adresinde bulunan 'F.S.E Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu' bağlantısını kullanmaları ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde bulunduğu ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden sertifikalarını alabilecekler.''