Çevre

Şile'de sit alanı olan bölgede deniz doldurularak otopark ve fuar alanı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planlarını askıya çıkardı

15 Ağustos 2018 14:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un Şile ilçesindeki balıkçı barınaklarının olduğu alana dolgu yapılmasını öngören planı onayladı. Buna göre, 1. derecede sit alanı olan Balıkçı Barınağı’na dolgu yapılarak, alanda fuar alanı, otopark ve meydan düzenlemesi yapılacak. 

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Söz konusu alana ilişkin ‘dolgu’ amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, önceki gün askıya çıkartıldı. Değişiklikle 1. derecede sit alanı içerisinde kalan alana, dolgu yapılacak. Bununla birlikte alana balıkçı barınağı, fuar alanı, spor alanı, park alanı, teknik altyapı alanı, köprü, yol ile otopark ve meydan düzenlemesi yapılacak. Tasarlanan projeyle Maliye Bakanlığı’nın tasarrufundaki bölgedeki yapı yüksekliği de 3 metreden, 6 buçuk metreye çıkarıldı.

‘ÇED raporuna gerek duyulmayan’ projeyle ilişkin İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İGDAŞ gibi kurumlar, ‘olumlu’ görüş bildirdi.

Derenin akış şekli değiştirilecek

Plana ilişkin açıklama raporunda ise önemli bir detaya yer verildi. Söz konusu alan içerisinde bir derenin yer aldığı aktarılarak, derenin suyunun az miktarda denize ulaştığı belirtildi. Ancak bölgede yapılacak dolguyla birlikte, derenin de akış şekli değiştirilmiş olacak. Bakanlığın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan jeolojik etüt raporunda, “Alan içerisinden denize deşarj olan bir dere yer almaktadır. Bu çalışmanın yapıldığı mevsim itibariyle bu derede çok az miktarda su akışı vardır. Ancak mevsimsel yağışlarla bu deredeki akış miktarı değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden imar planlaması esnasında bu dere ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak bu görüş doğrultusunda plan hazırlanarak uygulama yapılmalıdır” denildi.

Yine alana yapılacak dolguyla birlikte, denizdeki canlı yaşamı risk altına girecek.

‘Yasalara aykırı’

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan İBB Meclisi’nin önceki dönemki CHP’li üyesi İbrahim Doğan, alanın 1. Derecede sit alanı olduğu ve bu dolgu projesinin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Doğan, “Bu alanların her ne sebeple olursa olsun yapılaşmaya açılması ve doğal halinin bozulması yasalara aykırıdır. Bu da kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Kıyıları koruma kanunu ve sit alanları ile ilgili kanunlar, bu yapılan plan değişikliğine cevaz vermiyor” diye konuştu.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rant ve çıkar uğruna bu doğa harikası kıyıları yağmalıyor ve doğal yaşamı yok ediyor” diyen CHP’li Doğan, şöyle devam etti: “İktidar İstanbul’a ihanet etmeye hız kesmeden devam ediyor. Kıyıların tahribatı, denizin doldurulması doğal yaşamı öldürmenin temel nedenlerindendir. Yapılan bu plan yasalara ve plan ilkelerine aykırı olmakla birlikte buradaki doğal yaşamı tahrip etmektedir. Dolgu ile birlikte denizdeki canlı yaşamı risk altına girecektir.”