Politika

Siber Güvenlik Çalıştayı'ndan çarpıcı tablo

Türkiye'de genişbant internet kullanan abone sayısı 11,3 milyona ulaştı...

14 Ekim 2011 03:00
Hülya Karabağlı

T24/ANKARA 

Türkiye'de genişbant internet kullanan abone sayısı 11,3 milyona ulaştı.  Hollanda ve İngiltere'den sonra Avrupa'da en çok internet kullanan üçüncü ülke Türkiye oldu. Ayda yaklaşık 32 saat internet kullanılıyor. Bu artış, siber güvenlik konusunu sıcak gündeme taşıdı.Kamuda siber güvenlik uzmanı istihdamı önerilirken, ülke güvenliği  açısından yerli üretime dikkat çekiliyor.  

Siber alanda bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak ve siber tehdide yönelik riskler ve çözüm önerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Siber Güvenlik Çalıştayı yayımlanan bildiri ile sona erdi. Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen  'Ulusal Güvenlik Siber Güvenlik Çalıştayı"na Aselsan ana sponsor oldu.Kamu, üniversite, özel sektörden 600'ün üzerinde ilgili kişi katıldı.  


Ayda yaklaşık 32 saat internet 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı(BTK) Dr. Tayfun Acarer,Türkiye'de genişbant internet kullanan abone sayısının 11,3 milyona ulaştığını söyledi. Hollanda ve İngiltere'den sonra Avrupa'da en çok internet kullanan üçüncü ülke  Türkiye. Ayda yaklaşık 32 saat internet kullanımı var.  Bu artış hızı ile birlikte siber güvenlik konusunun da önemini artırdığını söyleyen Acarer, teknik altyapının, siber savunma sistemlerinin ve bu alana ilişkin idari düzenlemelerin hızlı bir biçimde hayata geçirilmesine dikkat çekti. Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Alkan, dernek olarak uzmanlar kurulu oluşturmaya başladıkları söyledi. 

Çalıştayın Sonuç Bildirgesi'nde yer alan değerlendirme ve öneriler şöyle: 

-Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün birey ve toplum hayatında çok daha fazla yer işgal ettiği, artık bu sistemler olmadan birçok hizmetin sunulamaz ve alınamaz hala geldiği; bu yönüyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin hizmet sunumu ve hızlı üretim imkanı sağladığı, ancak daha önceden var olmayan yeni riskleri de beraberinde getirmektedir.

-Başta kamu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların birçok hizmetlerini internet ortamında sunmaya başlamasıyla birlikte bu ortamda yaşanacak olumsuzlukların sosyal ve ekonomik hayatımızı önemli ölçüde etkilemekte. 

-Elektronik ortamdaki oluşacak kesinti veya saldırıların kişisel, kurumsal ve ulusal anlamda kabul edilemez boyutlara varabileceğinin farkında olunması, bunun tüm kesimler tarafından biliniyor olması ve gerekli önlemlerin arttırılması zorunluktur.


Yerli üretime ağırlık 

-Siber tehdit algısının siber ortamı yoğun olarak kullanan kurum ve kuruluşlarca kısmen var olduğu fakat kapsamlı risk değerlendirmesinin kısıtlı sayıdaki kuruluşlarca yapıldığı ve bu sayının arttırılmasının zaruri olduğu ortadadır.

-Kritik altyapı güvenliği konusunda ilgili kurumların çalışma yapmalarının ve koruma seviyelerini arttırmaları gerekir.

-Siber güveliğin temel unsurlarından olan güvenlik yazılım ve donanımlarının yerli üretiminin kısıtlı olduğu, bu durumun ülke güvenliği için stratejik öneme sahip olması nedeniyle yerli ürünlerin üretimine daha fazla teşvik verilmeli.


Siber organizasyonlara öncülük yapılsın 

-Hızlı artan ve çeşitlenen tehditlere karşı etkin mücadelenin küresel ölçekte örgütlenmiş organizasyonlar eliyle yürütülebileceği, bu yönüyle siber saldırılara karşı uluslararası bilgi paylaşımı ve işbirliklerinin de önem arz ettiği, Türkiye’nin ilgili organizasyonlarla işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiği, hatta bu konuda bölgesel bir siber güvenlik organizasyonunun kurulmasına öncülük etmesinin çok yerinde olacağı ve bölgede lider ülke olma vizyonunu güçlendirebilir.

-Kamu kurumları, STK’lar, sektör ve üniversitelerin beraber çalışarak siber güvenlik konusunda ihtiyaç duyulan strateji ve politikaları geliştirmeli.

-Üniversitelerin siber güvenlik konusunda lisansüstü eğitimde programlar açmalarının gerekli olduğu, ilgili bölümlerde de konuyla ilgili dersler açılması yararlı olacaktır.

-Yürütülen siber güvenlik tatbikatların, bu alanda farkındalığın oluşması ve gerekli tedbirlerin alınmasına büyük katkılar sağladığı/sağlayacağı, devlet koordinasyonunda daha geniş katılımlı Siber Güvenlik Tatbikatlarının yapılmasının ve desteklenmesi gereklidir. 

-Kurum ve kuruluşların kendi siber savunma talimatlarının oluşturulması ve bu talimatlarda ilgili çalışanların görev ve sorumluluklarının da tanımlanması gerektiği, ayrıca talimattaki hususlara uyulup uyulmadığının uzman kurullarca denetlenmesinin, kurum ve kuruluşların güvenliği için önemli.


Siber güvenlik farkındalık ayı 

-Ulusal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla ABD’de olduğu gibi Eylül ayının “Siber Güvenlik Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmeli.

-Bilgi Güvenliği Derneği tarafından başlatılan “Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon Kurulu” oluşturulması çalışmalarına ilgili tüm tarafların katılımının sağlanmalı.ETİKETLER

haber