Sosyal Güvenlik

SGK: Hastanelerde vizite uygulaması kaldırıldı

SGK, çalışan işçi ve memurların, sağlık hizmet sunucularına başvururken yanlarında getirmek zorunda oldukları 'vizite kağıdı' ibraz etme yükümlülükl

01 Nisan 2010 03:00

T24- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim Erol yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 25 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de bugünden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandığını hatırlattı.


Sağlık Uygulama Tebliğinde yürürlüğe giren ve vatandaşların yararına olan hükümlerden birinin de sağlık hizmet sunucularına giden hastaların vizite kağıdı getirme zorunluluğunun kaldırılması olduğuna işaret eden Erol, açıklamasında şunları kaydetti:
“Çalışan işçi ve memurların, sağlık hizmet sunucularına başvururken yanlarında getirmek zorunda oldukları 'vizite kağıdını' ibraz etme yükümlülükleri ortadan kaldırılmış oldu. 29 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde bulunan 'Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdı ile müracaat etmeleri zorunludur' maddesi bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre kaldırılmıştır.
Vatandaşlarımız, sağlık hizmeti sunucularına müracaat ederken yanlarında vizite kağıdı, sağlık karnesi gibi belgeleri getirmek zorunda kalmayacaklardır. Bundan böyle sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden vatandaşlarımız, yalnızca kimlik numaralarını belirterek, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.”


Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarlarının, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, özel sağlık kurumlarında 15 TL olduğunu belirten Erol, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payının, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden tahsil edileceğini bildirdi.


Kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı alınmayacağını ifade eden Erol, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının, kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilir.
Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payı, kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.
Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.”

ETİKETLER

haber