Gündem

SGK: Gazi'nin mağduriyeti en kısa zamanda giderilecek

Gazi Bülent Kocaoğlan'ın protez bacağının parasını SGK tarafından ödenmediği için, SGK yaptığı açıklamayla mağduriyetin giderileceğini söyledi

20 Ekim 2014 22:15

Hakkari'de bir çatışmada bocağını kaybeden İzmirli gazi Bülent Kocaoğlan'ın, protez bacağının parasının SGK tarafından 7 aydır ödenmemesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında 'Gazinin Protez Bacağına Haciz' başlıklı haberler yer almaktadır. Haberlerde adı geçen Bülent Kocaoğlan 60/c8 Terörle Mücadele Aylığı Alanlar (3713)  sigortalı kapsamında olup, piyasadan temin etmiş olduğu protez bacağın fatura ve eklerini 31.03.2014 tarih 5050577 varide numarası ile İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim etmiştir. İlgili fatura ve eklerin ve şahsın kullanmış olduğu Diz Eklemi Mikro İşlemci Kontrollü Alt Extremite Protezleri ilgili Komisyonca 07.04.2014 tarihinde 17 karar no, 4 sıra no ile incelenmiş olup, ilgili protezin SUT ve eki listelerinde yer almadığı tespit edilmiş olup, yapılacak işlemlere esas olmak üzere şahsın dilekçe ve ekleri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 18.07.2014 tarih 10579271 varide nolu yazısında SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelere ilişkin evrakların ödeme işlemlerinde uygulama birlikteliğinin sağlanması ve Kurum zararının önüne geçilmesi amacıyla, henüz ödeme işlemi yapılmayan fatura ve eki ödeme belgelerinin rapor hazırlanarak Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesini talimatlandırmıştır. İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce şahsa ait fatura ve ekleri 02.09.2014 tarihinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmiş olup ilgili Müdürlükçe komisyon tarafından görevli denetim elemanlarınca rapor düzenlenmesi amacıyla İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne iade edilmiştir. Bu kez ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce 17.09.2014 tarihinde ilgili yazı denetmenlik servisine gönderilmiştir. 20.10.2014 tarihi itibariyle denetim raporu sonuçlandırılarak ödeme işlemi için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine iletilmiştir. İşlemi yapacak olan ilgili birimlerimiz ile görüşülmüş olup, Gazi Bülent Kocaoğlu'nun mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi hususunda gerekli hassasiyet Kurumumuzca gösterilmektedir" ifedelerine yer verildi.

 

İlgili Haberler