Sağlık

Sevk zinciri zorunluluğuna erteleme geldi

Aile hekimliği kapsamında 19 ilde daha başlaması planlanan sevk zinciri zorunluluğu 1 Temmuz 2009'a ertelendi.

02 Ocak 2009 02:00

Aile hekimliği kapsamında bugünden itibaren 19 ilde daha başlaması planlanan sevk zinciri zorunluluğu 1 Temmuz 2009'a ertelendi.

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 7. Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile aile hekimliği uygulaması kapsamında bugünden itibaren 19 ilde daha başlaması planlanan sevk zinciri, 1 Temmuz 2009'a ertelendi.

Buna göre, bu illerde sağlık kuruluşlarına ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan ana çocuk sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri, verem savaş dispanseri gibi diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılması zorunluluğu 1 Temmuz 2009'da başlayacak.

Tebliğe göre, yardımcı üreme yöntemlerinden "embriyo freezing" işlemi için yüzde 30 katılım payı alınacak.

Sağlık kurumlarınca temin edilen ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı, malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca; üremeye yardımcı tedavi (tüp bebek) katılım payı da tedavinin yapıldığı merkez tarafından tahsil edilecek.

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) ödenmeyecek.

Kaplıca tedavileri için gerekli olan sağlık kurulu raporlarının resmi sağlık kurumlarınca verilmesi zorunlu olacak. Kaplıca tedavilerinde ödeme işlemleri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yürütülecek.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden de acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım, yanık tedavisi, kanser tedavisi, yenidoğana verilen sağlık hizmetleri; organ, doku ve hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemleri bedellerinden herhangi bir ilave ücret alınamayacak.

Tebliğ ile "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi"nde de çeşitli değişiklikler yapıldı.

ETİKETLER

haber