Yaşam

SES'çiler bordro yaktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup, bordrolarını gösteren dövizlerle protesto gösterisi yaptı.

18 Şubat 2009 02:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup, bordrolarını gösteren dövizlerle protesto gösterisi yaptı.


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara, sağlık ve sosyal emekçiler olarak çalışma koşullarının olumsuzluğuna, personel eksikliğine ve ücretlerin düşüklüğüne bakmadan hastaları iyileştirmek için 24 saat hizmet verdiklerini belirtti. Buna rağmen, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin yüksek olduğu şeklindeki açıklamasının kendilerini derinden yaraladığını kaydeden Kara, 21 yıl 10 ay çalışan bir uzman hekimin bin 663 TL, 2 yıl 10 ay çalışan bir asistanın bin 334 TL, 14 yıl 6 ay çalışan bir hemşirenin bin 94 TL, 28 yıl 4 ay çalışan sağlık teknisyeninin bin 42 TL, 13 yıl 9 ay çalışan bir memurun 876 TL, bir taşeron şirket çalışanının ise 527 TL ücret aldığını söyledi.

Akdağ'ın, emekliliğe yansımayan döner sermaye uygulamasından bahsetmiş olabileceğini ifade eden Kara, "Ama bizler döner sermaye değil, emekliliğimize yansıyacak bir şekilde temel ücretlerimizde iyileştirme istiyoruz" dedi.

Sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu kaydeden Kara, güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kalkması ve tek, eşit ve güvenceli bir çalışma biçimi istediklerini dile getirdi.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Aytuğ Balcıoğlu da sağlık emekçilerinin yüksek ücretlerle çalışıyormuş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Yaşanılan sıkıntıların halkla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini savunan Balcıoğlu, bu nedenle zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla da karşı karşıya kaldıklarına değindi.

Dev Sağlık İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Sevil Ulaş ise taşeron şirketlerde çalışanların asgari ücret aldıklarını belirterek, insanca yaşayacak, yarına güvenle bakacak ücretler almak istediklerini vurguladı. Tek, eşit ve güvenceli kadro istediklerine işaret eden Ulaş, emekçilerin taşeron şirket adıyla çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Bordrolarını dövizlere bastıran gösteriliciler, "Köle değil emekçiyiz" ve "Sağlıkta yıkımı durduracağız" şeklinde sloganlar attı. Üyeler, bordrolarını elektronik ortamda köşe yazarları ve ilgililere göndereceklerini bildirdi.

ETİKETLER

sivil toplum