Gündem

Serpil Yılmaz: Tarihi miras “sehven” yok sayılmış

"1974 ve 1983 yıllarında alınan 2 ayrı kararda 'zıtlık' ortaya çıktıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek?”

17 Şubat 2022 09:39

Kandilli'de içinde tarihi yapı bulunan ve bölgenin tek çocuk parkı olan arazinin ihaleyle 'ticari alan' olarak kiralanmasına karşı çıkan Kandilli Dayanışma Platformu’nun avukatı Onur Cingil'in 13 Aralık 2021 tarihli başvurusuna dikkati çeken Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, gelen yanıtta tarihi varlığın “sehven” yok sayıldığının belirtildiğini yazdı.

Yılmaz’ın aktardığına göre; içine inşaat makinalarının girdiği İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi'ne kayıtlı bu 172 pafta 945 ada, 81 parselde; Boğaz'daki Cemile Sultan Köşkü yerleşkelerinden olan ve “Eski Köşk Arabalığı” adıyla anılan 3. grup korunması gerekli kültür varlığı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, bölgede Cingil’in itirazı üzerine “detaylı” inceleme başlattı. Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ali İlker Tepeköy imzasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 12 Ocak 2022 tarihli yazı ise yürütmeyi durdurmanın yolunu açtı.

Kurul'un ilgili yazısında aynen şu ifadeler yer aldı:

“Müdürlüğümüz arşivinde yapılan detaylı incelemede; arşivde karşılaşılan karışıklıklar sebebiyle sehven korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydına rastlanılmadığı belirtilen 81 parselin İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.01.1989 tarih ve 964 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği ve aynı kurulun 24.04.1984 tarih ve 1230 sayılı kararı ile restorasyon projesinin uygun bulunduğu anlaşılmıştır.”

Döneminde at ahırları olarak kullanılan eski köşk arabalığının, “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun” 14 Aralık 1974 gün 8172 sayılı kararı ile “Boğaziçi Tarihi ve SİT Alanı” olarak tespit ve ilan edildiği belgesine ulaşıldığını ifade eden Yılmaz, kurulun “sehven” vurgusu taşıyan yazısındaki şu ifadelere dikkati çekti:

“Yine aynı Kurul'un 24.06.1983 tarihli ve 15175 sayılı kararı ile sınırları belirlenen “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde”, 22.07.1983 onaylı 1/1000 ölçekli “Boğaziçi Öngörünüm Uygulama İmar Planı'nda” ise “Çocuk Parkı” lejantında kaldığı korunması gerekli kültür varlığı olarak “tescil kaydına rastlanmadığı” ve çevresinde bulunan kültür varlığı korunma alanında kaldığı belirtilmiştir…”

1974 ve 1983 yıllarında alınan 2 ayrı kararda “zıtlık” ortaya çıktığına işaret eden Yılmaz, “Süreç nasıl ilerleyecek?” diye sordu.

Yılmaz yazısının devamında şunları kaydetti:

“Koruma Bölge Kurulu Cingil'in ‘başvurusu’ ve Kurullar Daire Başkanlığı'nın (Kurullar Şubesi) 01 Aralık  2021 tarihli yazısı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 23 Aralık 2021 tarihli yazısına atfen bir karar alıyor; şöyle ki: ‘Değinilen hususlara dair incelemelerin yapılarak aykırı/izinsiz uygulamalar varsa ivedilikle durdurulması ve hazırlanacak bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.’

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ‘Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliği korunacak’ hükmü taşıyan ‘Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması ve İmar Uygulamalarının Bildirilmesi’ başlıklı 183.3 maddeyi bellemiş, ilerliyor…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.


TIKLAYIN - İstanbul’da yaşam alanı mücadelesi: Halk, Validebağ Korusu’ndan ve Kandilli Parkı'ndan vazgeçmiyor