Politika

Seçmen kütükleri asılıyor

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü listeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde yarın askıya çıkartılıyor.

25 Kasım 2008 02:00

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü listeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde yarın askıya çıkartılarak güncelleştirilecek. Listeler, 26 Kasım -05 Aralık 2008 arasında askıda kalacak.

Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi’ne yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda, 22 Mart 2008 tarihli, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5749 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 298 sayılı Kanunun “Seçmen Kütükleri” kısmında önemli değişiklikler yapıldığı hatırlatıldı.

Hoparlörle duyurulacak

Kararın ekinde yer alan Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’ye göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Kasım 2008 tarihinde saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye veya zabıta hoparlörü ile halka duyuru yapacak. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 05 Aralık 2008 'de saat 17.00'de ise askıdan indirilecek.

Başka ilde okuyan öğrenciler güncelleştirme yaptıracak

Karara göre, güncelleştirme amacıyla çıkartılacak olan muhtarlık bölge askı listelerinde şu kişiler güncelleştirme yaptıracak:

“-Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

-Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen,

-Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

-Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

-Olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi),

- Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayan (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

-Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona erenler.”

Askı listesine yazılamayacak olanlar

Muhtarlık bölge askı listelerine bazı kişiler ise yazılmayacak. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) bulunmayanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar bile listelere yazılamayacak.

Askı listesinde ismi bulunmayanların yazımı

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan, askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler, ilgili nüfus müdürlüğüne veya nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına da müracaat edecekler.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, öğrenciler ise öğrenim gördükleri okuldan öğrenci belgesi alarak ve yurtta kaldıklarına ilişkin belge ile ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvuracaklar.

Hileli nakile itiraz edilebilecek

Muhtarlık bölgesi askı listelerine seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecekler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti yetkilileri, o ilçede oturan tüm seçmenlerle, seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar itirazda bulunabilecek. Ayrıca; herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu  hileli biçimde nakillerle ilgili olarak itirazda bulunulabilecek.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmayacak. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 20 aralık saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanacak.

Ödenecek ücretler

Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncelleştirme nedeniyle yapılacak çalışmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev yapan muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir nedenle muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi üyelerinden bir tanesine yapacakları çalışmaları karşılığında, 26 Kasım 05 Aralık 2008 tarihleri arasında 35 YTL gündelik ücret ödenecek.