Politika

Seçim kazandıracak 34 altın kural

AKP, belediye başkan adaylarının seçim kampanyasında uyması gereken kuralları belirledi. 34 'altın kural'a yer verildi.

18 Şubat 2009 02:00

AKP, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde belediye başkan adaylarının seçim kampanyası boyunca uyması gereken kuralları belirledi. Seçim kılavuzunda 34 'altın kural'a yer verildi. AKP'nin üst üste seçim kazandığı dikkate alınısa, 34 kuralın önemi daha da artıyor.

İşte tüm illerin belediye başkan adayları

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuzda, adayların seçim kampanyası süresince dikkat etmesi gereken kurallar, partinin iletişim stratejisi, baskı tasarımları, slogan ve afiş tasarımları, bayrak tasarımları ve partinin yerel seçim müzikleri yer aldı.

Kitapçığın önsözünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

'Türkiye'nin partisi AKP'den başkan adayı olmanızdan ve milletimize hizmet yarışına girmenizden ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" ifadeleriyle başlayan önsözde Başbakan Erdoğan, "Hepimizin bildiği gibi, yüce milletimize hizmet etmek büyük sorumluluk ister. Bu büyük sorumluluğu almaya ve bu fedakarlığı üstlenmeye hazır olduğunuz için sizleri yürekten kutluyorum' dedi.

Başbakan Erdoğan, siyaset yapma nedenlerinin sadece devlete ve millete hizmet etmekten ibaret olduğunu kaydetti.

AKP'nin milletten emaneti aldığı günden bugüne kadar, sadece bunun gayreti içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu anlayış, siyaset kurumuna olan güvenin yeniden tesis edilmesini sağlamış, ülkemize huzur ve istikrar getirmiştir" dedi.

Adaylara 'milletle kurduğumuz ortak dili devam ettirin' uyarısında bulunan Erdoğan, adaylara şu sözlerle seslendi:

"Belediye başkan adaylarından, belediye meclis üyelerine, ak gönüllülerden, sandık görevlilerine kadar hepiniz yerel seçimler için çalışıyor ve gayret sarf ediyorsunuz. Unutulmamalıdır ki milletimizle kurduğumuz ortak dili devam ettirmek, çalışmalarımızın en hassas noktasıdır. Amacımız, bilgi ve moderniteyi esas alan ve tüm milletimizi kucaklayan bir kampanya yapmaktır. Bu da partimizin kurumsal kimliğine sadık kalmakla mümkün olacaktır. AKP'nin kurumsal kimliği bizim için her şart altında korunması gereken bir değerdir. Kurumsal kimliğimizin korunması için göstereceğiniz gayret ve ilgiye şimdiden teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, güçlü girdiğimiz 29 Mart seçim sürecinden daha da güçlenerek çıkmak ümidiyle hepinizi canı gönülden selamlıyorum."

Doğru iletişim

Kılavuzda, 29 Mart yerel seçimlerinde AKP'yi diğer partilerin önüne geçirecek en önemli etkinin, belediye başkan adayları ve teşkilat çalışanlarının gayretlerinin olacağı vurgulandı.

Seçmenle doğru iletişim kurabilmenin, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın, belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlı olduğuna dikkatin çekildiği kitapçıkta, "Bunun sağlanması AKP kadrolarının bir 'takım ruhu' ile hareket ettiği imajını doğuracak, bu da seçmen tarafından olumlu bir algılamaya dönüşecektir"denildi.

29 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin yürüteceği kampanyada kullanılacak materyaller ile belediye başkan adayları ve teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, bir ahenk ve bütünlük oluşturması gerektiğine de işaret edildi.

İşte altın kurallar

AKP, belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları boyunca uyması gereken 34 "altın kuralı" da belirledi.

"İletişim Stratejisi' başlığı altında yer alan temel kurallar ise şöyle sıralandı:

Genel bütünlüğü sağlayın

Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında AK Parti kurumsal kimlik kataloğunun esas alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı, hedef kitleye dağıtılmamalıdır.

Çok fazla meteryal kullanmayın

Kampanya süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyaller, AK Parti Genel Merkezi'nden gelecek olanlar veya merkezin kullanılmasına müsaade ettiği dokümanlardan oluşacaktır. Bunun dışında hiçbir AK Parti adayı ve teşkilatı kendi başına hazırladığı metin ya da sloganları kullanmamalı ve dağıtmamalıdır.

Zararlı malzemeden kaçının

Kullanılacak materyallerde estetik düzey ve algılanabilirliği yüksek olmalı ve çevreye zararlı malzemeler kullanmayın. Ayrıca, çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılacaktır. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmayacaktır.

Afişleri merkezi yerlere asın

Kullanılacak olan materyalleri hedef kitleye göre merkezi yerlere asın. Kampanya süresince kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş ve broşür gibi enstrümanlar merkezi yerlerde sergilenip, dağıtılmalıdır. Kaset, video, VCD ve DVD ile yapılacak propaganda araçlarının aynı şekilde merkezi noktalarda sunulmasına dikkat edilmelidir.

Bürolar işlevsel olmalı

Seçim büroları merkezi noktalarda kurulmalı ve kullanımı mümkün olduğu kadar işlevsel hale getirilmelidir.

Aynı kişilerle çalışın

Seçim süresince AKP teşkilatlarında aynı kişilerin görev alması ve gelen seçmen profilinin doğru saptanması koordinasyonun bütünlüğü açısından önem arz etmektedir. AK Parti teşkilatlarının yetkili kılmadığı kişilerin sorumlu gibi algılanmasının önüne geçilmelidir.

Seçmenleri kaydedin

AKP teşkilatlarına gelen seçmenlerin yaş, meslek ve öğrenim durumlarını içine alan öz geçmişleri not edilmeli, düşünce ve istekleri doğru şekilde saptanmalıdır.

Teknolojiden yararlanın

AKP'nin yerelliği vurgulanırken, aynı zamanda ak kadroların dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanan, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek için günümüz iletişim cihazlarının teşkilatlar ve seçim bürolarında hazır halde bulundurulmasının önemi aşikardır.

Günlük rapor tutun

Teşkilatlar ve seçim büroları yaptığı çalışmalarla ilgili olarak rapor tutulmalıdır.

Değerlendirme toplantıları yapın

Teşkilatların ve seçim bürolarının en etkin şekilde çalışması, koordinasyonun sağlanması, düzenli veri akışının gerçekleşmesi, seçmen tepkilerinin ölçülmesi ve teşkilatlarda çalışma disiplininin sağlanması açısından sabah-akşam günlük durumu değerlendiren toplantılar yapılmalı, seçmene ulaşabilecek kanal ve mecralar bölgenin durumuna göre yeniden ele alınmalıdır.

Halkı yansıtan personelle çalışın

AKP, bu seçimlerde gençlerin oluşturduğu kitleye büyük önem vermektedir. Gençlerin aynı zamanda çabuk karar alabilen, yetenekli, partinin düşüncelerini doğru şekilde anlatabilecek kişiler olması ve yörenin genel yapısına uygun olanlar arasından seçilmesine dikkat edilmelidir.

Korsan müziklere dikkat

Teşkilatlar ve seçim bürolarında AK Parti'nin belirlemiş olduğu müzikler kullanılmalı ve aynı şekilde önceden belirlenen kaset ve CD'lergösterilmelidir.

Seçmene uygun söylem

Kampanya süresince kullanılacak söylemlerin dile getirilmesinde seçmen profili dikkate alınacaktır.

Sorulara hazırlıklı olun

Teşkilatlar ve seçim büroları, yapacağı bir çalışma ile seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır.

Kıyafetlerde renk ve uyuma dikkat

Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev alacak olanlar mümkün olduğu kadar aynı renk ve özellikte kıyafet giymelidirler. Bu aynı zamanda takım ruhunu çağrıştıracak ve birlikte hareket edildiği imajını doğuracaktır. AKP'de kişiler değil, ilkeler önemlidir. Bu da en küçük birimlerde dahi üzerinde özenle durulması gereken bir konudur.

Rozet takın

Teşkilatlar ve seçmen bürolarında görev yapanların AKP mensubu olduğunun anlaşılması, mesajın en etkili şekilde seçmen kitleye ulaştırılması açısından, AKP rozeti ve yaka kimlik kartları kullanılmalı, özellikle rozetler ve yaka kimlik kartları kıyafetlerin üzerinde gösterilmelidir.

Hiyerarşik düzene dikkat

Seçmenlerin AKP ile ilgili soracakları sorularda teşkilatlardaki ve seçim bürolarındaki görevliler yetersiz kaldıklarını hissettikleri anda, hiyerarşik yapıyı bozmadan diğer görevlilerden yardım almalıdır.

Yerel medyayı kullanın

Yerel medya AKP'nin yerel seçim kampanyası sırasında büyük rol oynayacaktır. Yerel medya bu yüzden doğru ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Partimizin, farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Parti adına yerel medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem arz etmektedir.

Korsan afişe dikkat

Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, genel merkezin belirlediği standartlar çerçevesinde yapılmalıdır.

Sivil toplumla yakın ilişki kurun

Sivil toplum örgütleri ile kurulacak ilişki, yerel seçim kampanyamız açısından önemlidir.

Güler yüzlü olun

Kampanya süresi boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan biri de, güler yüzlü olmak ve mümkün olduğu kadar hem seçmenle hem de diğer partililerle tartışmaya girmemektir. AK Parti barışçı ve herkesi kucaklayan bir partidir. Unutulmamalıdır ki partimizin seçimlerdeki anlayışı 'barış içinde yarıştır'.

Promosyon uyarısı

Partimizin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmalıdır.

Mevsime uygun kıyafet giyin

Belediye başkan adayları, seçim alanlarına ve katılacağı aktivitelere göre kıyafet belirlemelidir. Bu aktiviteler sırasında ve propaganda süresi boyunca mevsim şartlarına uygun kıyafetlerin seçilmesi uygun olacaktır.

Sevecen olun

Belediye başkan adaylarının çevresindeki danışmanlar sevecen olmalı, iletişim dilini iyi bilmeli ve adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin bir rol üstlenmelidir.

Diğer adayları kötülemeyin

Seçmenle kurulacak iletişimde hiçbir şekilde tartışmaya girilmemeli ve adaylar mümkün olduğu kadar sabır ve güler yüzle seçmene yaklaşmalıdır. Diğer partileri ve onların adaylarını kötülememeli, sadece kendi partisinin icraat ve çalışmalarını anlatmalıdır.

Düğün ve cenazelere katılın

Adaylar, hiçbir ayırım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile diğer aktivitelerden vaktinde haberdar olunmalı ve bu törenlere mutlaka gidilmelidir.

Seçmene adıyla hitap edin

Belediye başkan adayları propaganda çalışmaları sırasında tanıdığı insanlara mutlaka adıyla hitap etmeli, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranmalıdır.

Soruları not edin

Belediye başkan adayları iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru tahlil etmeli ve onların dile getirdiği sorunları not almalıdır.

Bölge sorunlarını araştırın

Belediye başkan adayı propaganda amacıyla gideceği bölgenin sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili olarak partimizin sunacağı çözüm önerilerini tespit etmelidir.

Gençlere ve çocuklara hediye verin

Belediye başkan adayları mümkün olduğu kadar çocuklarla ve gençlerle yakın ilişki kurmalı, gerekirse onlara hediyeler vermelidir.

Ev ziyaretleri yapın

Parti mesaj ve vaatlerinin seçmene veya hedef kitleye, yüz yüze görüşme imkanları oluşturularak, ev ziyaretleri ile veya belirlenen mekanlarda anlatılması gibi özel halkla ilişkiler faaliyeti düzenlenerek, seçmenin partiye ısınmasının sağlanması gerekir.

Tanıtını farklı mecralara taşıyın

AKP için, tanıtım faaliyetlerini bilinen mecraların dışına taşırmak ve gerekirse yeni mecralar üretmek önemlidir.

AKİM'i kullanın

AK Parti 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'ne, Genel Merkezine bağlı olarak il ve ilçe başkanlıklarında oluşturmuş olduğu AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ile büyük bir ivme kazandıracaktır. Seçmenlerimiz, AK Parti il, ilçe ve belde belediye başkan adayları hakkındaki görüşlerini ve kendi yöreleri ile ilgili sorun ve önerileri AKİM aracılığı ile partimize ileteceklerdir.

Seçim yasaklarına uyun

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim yasaklarına uyun."

ETİKETLER

haber