Yaşam

SBS sonuç değerlendirmesi değişiyor

MEB Bakanı Hüseyin Çelik, SBS sonuçlarının değerlendirilmesinde sistem değişikliğine gideceklerini açıkladı.

13 Kasım 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik "SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi" konulu genelge yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemine göre bir öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) ile Seviye Belirleme Sınavı’ndan (SBS) aldığı puanın yakın olması gerektiğini belirterek, "puanlar arasında bu yıl için 30 ve daha fazla puan farkının olduğu öğrencilerin belirleneceğini" bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik "SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi" konulu genelge yayımladı. Çelik, genelgede, Bakanlıkça bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin ışığında, eğitim sisteminde köklü düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu düzenlemelerin başında öğretim programlarının, çağdaş bir anlayışla dünya gerçeklerine uygun, bilim ve teknolojide meydana gelen değişiklik ve yeniliklerin ışığında, yapılandırmacı bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi çalışmalarının yer aldığını ifade eden Çelik, bu önemli adıma paralel olarak yapılan yeni uygulamalardan birisinin de ilköğretimden ortaöğretim kurumlarına geçişi düzenleyen sınav sisteminin yeniden yapılandırılması sonucu, sürece dayalı, öğretim programları ile uyumlu, öğrenci başarısını çok yönlü ve gerçekçi bir anlayışla değerlendiren ve daha adil bir sistem olan "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi" olduğunu anımsattı.

İlk uygulamadan olumlu sonuç elde edildi

Yeni sistem ile öğrencilerin maruz kaldığı ağır baskı ve endişenin en aza indirilmesi, okul dışı kurumlara yönelmelerinin önlenmesi böylelikle de sosyal ve psikolojik gelişmelerinin daha sağlıklı olmasının hedeflendiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"6, 7 ve 8’inci sınıflarda yapılan, sadece o yılın konularının yer aldığı ve sıralama amacı taşımadığı için öğretim programlarındaki kazanımların ölçülmesinin hedeflendiği seviye belirleme sınavlarıyla, öğrencinin okul içi başarısı ile sosyal ve kişisel gelişiminin de etkili olduğu çok yönlü bu uygulama, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlatılmış olup, ilk uygulamalardan da olumlu sonuçlar elde edilmiştir."

Sistemin bir özelliğinin de öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların başarı durumları ile ilgili gerçekçi ve kapsamlı veriler ortaya koyması olduğunu belirten Çelik, uygulanacak öğrenci odaklı programlarla, öğrencilerin başarısının artırılmasını sağlayacak çalışmalara zemin oluşturulacağını, sistemin öğretmenlerin eğitim faaliyetlerindeki başarı ve performansları ile ilgili somut bilgileri verebileceğini bildirdi.

'SBS sonuçları e-okul sisteminde'

Çelik, bakanlığın öğrenci ve okul bilgilerini merkezi bir veri tabanında toplamak suretiyle e-okul sistemini devreye soktuğunu, bir yılı aşkın süreden bu yana resmi ve özel ilköğretim okullarının tümünde başarı ile uygulanmakta olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin "e- okul sistemi"ni kullanmak suretiyle 2008 yılı SBS sonuçlarını ve bir önceki yıla ait notları, öğrenci, sınıf, okul, ilçe ve il bazında ve her ders grubu (Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil) için ayrı ayrı değerlendirerek bu verileri eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasında kullanabileceklerini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz, e-okul sisteminde yer alan kendi sınıflarında bulunan öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate almak suretiyle SBS sonuçlarını ve öğrencinin bir önceki yıla ait ders başarılarını inceleyerek, öğrencinin gelişimini destekleyecek ve başarısını artıracak çözümler üreteceklerdir.

Okul yöneticileri, aynı yolla, okullarındaki şubeler bazında, derslere göre yapacakları değerlendirme ile aynı okuldaki şubeler arası farkların nedenlerini araştırıp, öğretmenler ve zümre öğretmenleri ile çalışma yaparak gerekli önlemleri alacaklardır.

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okulların SBS sonuçlarını değerlendirmede, yine e-okul sistemini kullanarak başarının artırılması ve okullar arası farkın, olumlu yönde gelişme sağlayacak biçimde giderilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır."

E-okul, puanlar arasında karşılaştırma yapılabilecek

Seviye belirleme sınavları ile öğrencinin derslerde elde ettiği kazanımların düzeyinin ölçülmesinin amaçlandığını, bir yarışma sınavı niteliği taşımadığını belirten Çelik, "Bu sebeple sınav sonuçlarının, öğrenciler ve okullar arasında karşılaştırma yapmak suretiyle bir kısmını yücelten bir kısmını da mahcup ederek yerinmelerine yol açacak biçimde kullanılmamasına özen gösterilecektir. Bu verilerin öğrencilerimizin ve okullarımızın başarılarının artırılması ve gelişimlerinin sürdürülmesi yönünde değerlendirilmesi esastır" ifadesini kullandı.

Yeni sistemin yapısı gereği, bir öğrencinin YBP ile SBS’den almış olduğu puanın denk ya da yakın olmasının beklendiğini kaydeden Çelik, öğrencinin sınav esnasında yaşadığı olumsuzlukların dışında ortaya çıkan farklılıkların incelenmeye değer görüldüğünü ifade etti.

Çelik, öğrencinin YBP puanının manidar ölçüde düşük SBS puanının yüksek olması öğrencinin okula devam ve derslere ilgisi açısından olumsuzluk göstergesi olabilecekken tersi bir durumda, yani YBP puanının SBS puanından ciddi ölçüde yüksek olması (sınav heyecanı ve sınav esnasında yaşanan çeşitli olumsuzluklarla birlikte) öğretmenlerin değerlendirmelerinde subjektif yaklaşım içinde olduğuna işaret etmekte olabileceğini belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilköğretim müfettişleri ile uygun görülen yönetici ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulacak çalışma grupları tarafından SBS puanları ile YBP karşılaştırılacaktır. E-okul bu karşılaştırmayı doğrudan yapabilecek özelliktedir. Bu karşılaştırma ile kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler hariç olmak üzere SBS ve YBP arasında (yüzlük puanda) bu yıl için 30 ve daha fazla -önümüzdeki yıl 20 ve üstü- puan farkının söz konusu olduğu öğrenciler belirlenecektir.

Sözü edilen görevliler bu durumdaki öğrencilerin geçmiş yıllardaki notlarını ve diğer derslerdeki başarıları dikkate alarak, YBP puanlarını objektif olamayacak şekilde artıran veya düşüren, dolayısıyla da öğrencinin geleceğine, diğer öğrencilerin hak kaybına ve öğretmenlik mesleğine de zarar veren öğretmenleri ve okulları tespit edeceklerdir.

Bu okulların yöneticileri ile bu uygulamayı yapan öğretmenler uyarılarak, uygulamayı sürekli ve ciddi boyutlarda yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır."


ETİKETLER

eğitim