Gündem

"Sayıştay'ın TBMM’ye sunulan 2016 yılı denetimi raporları 16 gündür verilmiyor”

CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu, TBMM Başkanlığı’nın raporların milletvekillerine verilmemesinin gerekçesi olarak Meclis’in tatilde olmasının gösterildiğini söyledi

30 Eylül 2017 01:07

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında,  16 gün önce  TBMM Başkanlığı’na sunulan Sayıştay'ın 2016 yılı denetim raporlarını defalarca talep etmesine rağmen alamadığını söyledi.

TBMM Başkanlığı’nın raporların milletvekillerine verilmemesinin gerekçesi olarak Meclis’in tatilde olmasını gösterdiğini ifade eden Kuşoğlu, bunun vatandaşın bütçe hakkının engellenmesi olarak değerlendirdi.

Kuşoğlu’nun basın toplantısındaki açıklamalı şöyle:

İlgili mevzuat gereğince Sayıştay Başkanı, bundan tam 16 gün önce, 13 Eylül 2017 Çarşamba günü bizzat TBMM Başkanı’nı ziyaret ederek 2016 yılı denetimleri sonucu düzenlenen Sayıştay Raporlarını kendisine sunmuştur.

Sayıştay Başkanlığı’nın kamuoyu bildirisine göre TBMM’ne sunulan raporlar 200’e yakındır.

TBMM’nin 1 Ekim’de açılması ile birlikte 2016 yılı Kesin Hesabı ve 2018 yılı Bütçe Kanun tasarıları konusunda görüşmeler başlayacaktır. Dolayısı ile Meclis ve özellikle Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları aşırı yoğunluk kazanacaktır.

Bülent Kuşoğlu

Bir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak defalarca talep ettiğim halde bu raporları şimdiye dek edinemedim ve sonuç olarak çalışmalarıma, raporlar üzerindeki değerlendirmelerime başlayamadım. Meclis’in açılması ile birlikte bu yıl 130 maddelik bir torba kanun tasarısı da Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine geleceği için 200’e yakın Sayıştay Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili zamanımız olmayacaktır. Milletvekillerinin ve Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin denetim görevlerini yerine getirmeleri aksayacaktır.
TBMM Başkanlığı raporların Milletvekillerine verilmemesinin gerekçesi olarak TBMM’nin tatilde olmasını gösteriyor. Halbuki TBMM içtüzüğünün 5. Maddesine göre meclis tatili “Meclis çalışmalarının belli bir süre ertelenmesidir.”

Raporların talep eden Milletvekillerine dağıtılması Meclis çalışması değildir. Eğer, rapor dağıtımı meclis çalışması olsa, Meclis Başkanlığı ve Meclis İdari birimleri ile Milletvekillerinin tatil döneminde hiçbir şekilde irtibatlı olmaması gerekirdi. Dağıtılacak olan raporların içeriği ile ilgili olarak resmi bir işlem yapılması “Meclis Çalışması”dır. Raporları talep eden Milletvekillerine gönderilmesi ise bir evrak dağıtımıdır.

Kamuoyuna Sayıştay Raporlarının dağıtılmamasından doğan yanlışlığı ve rahatsızlığımı duyuruyor, TBMM Başkanlığı’nın bilinçli veya bilinçsiz halkın bütçe hakkını engellediğini Anayasamızın ruhuna aykırı hareket ettiğini saygıyla duyuruyorum.