Gündem

Sayıştay'dan Ziraat Bankası raporu: Yönetim hak etmediği halde kârdan pay aldı

TL'nin itibarını korumak için hükûmetin öncülüğünde hareket edildiği dönemde seyahatlerdeki konaklama giderlerinin dövize endekslendiği kaydedildi

21 Ocak 2020 10:15

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul’un ‘devredilemez’ yetkisini kullanarak kârdan pay aldığı ortaya çıktı. Sayıştay'ın denetim raporuna göre Yönetim Kurulu, hakkı olmadığı halde kârdan aldığı payı da geri vermek zorunda kaldı. Ayrıca Türk Lirası’nın itibarını korumak için hükûmetin öncülüğünde hareket edildiği dönemde Ziraat Bankası yöneticilerinin yurtiçi seyahatlerdeki konaklama giderlerini dövize endeksleyerek hesapladıkları saptandı.

“Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Denetim raporunda, dövize endekslenenlerin de Türk lirası olarak yeniden belirlenmesinin istendiğinin altı çizildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da bu yöndeki tebliğler yayımladığı anımsatılarak bankanın, “Öz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası” ile imzaladığı toplu sözleşmelere dayanarak, yurtiçi konaklama giderinin limitini döviz kurunu esas alarak hesaplaması eleştirildi.


Genel müdüre limitsiz konaklama bedeli

Rapora göre, genel müdür için limitsiz olan konaklama bedeli, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Danışman kadrosu için 270 avro, Bölüm Başkanı ve Şube Yöneticisi için 230 avro, Teftiş Kurulu Üyeleri için 130 avro, Operasyon Yetkilisi ve Müşteri İlişkileri Yetkilisi için 115 avro, Müşteri İlişkileri Asistanı, Operasyon Asistanları için 100 avro, Destek Asistanları için de 90 avro olarak belirlendi. Bankanın konaklama bedellerini TL üzerinden ödemesine karşın yine de limitlerin avro üzerinden belirlenmesinin Cumhurbaşkanlığı’nın kararı ile örtüşmediğinin altı çizildi.

Denetçiler ayrıca, banka Yönetim Kurulu üyelerinin iki aylık ücret tutarında kar payı aldığını da saptadı. Rapora göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul yetkisini kullanarak, aralarında kendilerinin de kişilere 7.9 milyar TL tutarındaki net dönem karının 250 milyon TL’ye kadar olan kısmının kar payı olarak dağıtılmasını kararlaştırdı. Ancak daha sonra toplanan banka Genel Kurulu’nun kararıyla ek ikramiye ödenmesi öngörülmeyen yönetim kurulu üyelerinden aldıkları para tahsil edildi.

Sayıştay, banka yönetim kurulunu, genel kurulun “devredilemez” nitelikteki yetkisini kullanmaması gerektiği konusunda da uyardı.