Gündem

Sayıştay'dan, belediyelerden memuriyete geçirilip 'usulsüz' terfi ettirilenler hakkında örnek karar; ek ödemeler nedeniyle kamunun zararının, faiziyle tahsil edilmesine karar verdi

12 Temmuz 2021 15:31

Sayıştay 6. Dairesi, belediyelerin özel kalem müdürlüğünden “açıktan atama” yoluyla başka kurumlara memur olarak atanan ve daha sonra terfi ettirilenlere ilişkin örnek bir karara imza attı. Sayıştay, Zeytinburnu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nden İstanbul Üniversitesi Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı’na şef olarak atanıp daha sonra şube müdürlüğüne terfi ettirilen V.K.’ya yapılan ek ödemeler nedeniyle kamunun 22 bin 197 lira 12 kuruş zarara uğratıldığını tespit etti ve bu paranın sorumlulardan tahsil edilmesine karar verdi.

Sayıştay 6. Dairesi, 29 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı ilamda; Zeytinburnu Belediyesi Özel Kalem Müdürü V.K.’nın 28 Mayıs 2018 tarihinde “açıktan atamayla” İstanbul Üniversitesi Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı’nda şef kadrosuna atandığını ve 31 Ekim 2018 tarihide de şube müdürlüğüne terfi ettirildiğini kaydetti.

Sayıştay savcısı, V.K.’nın atamasının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Göreve Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Sayıştay, oybirliği ile aldığı kararda; V.K.’ya şube müdürü olduğu dönemde, yani 9 Ocak 2019 - 9 Aralık 2019 tarihleri arasındaki yapılan 22 bin 197 lira 12 kuruşluk ek ödemenin, kamu zararı oluşturduğuna hükmetti.

Sayıştay, yapılan ek ödemelerden oluşan kamu zararının, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yavuz Padem, Genel Sekreter Metin Küçük, Personel Daire Başkanı Bilgin Hafızmehmetoğlu, Şube Müdürü Özkan Coşkun, Rektör Mahmut Ak ve Harcama Yetkilisi Şube Müdürü Hamdi Özcan’dan faiziyle tahsil edilmesine karar verdi. (ANKA)