Gündem

Sayıştay Başkanlığı için başvuru sona erdi

22 Mayıs 2009 22:05

Sayıştay Başkanlığı için TBMM'ye, aralarında eski milletvekilli, valiler, öğretim üyelerinin bulunduğu 22 kişi başvurdu.

Alınan bilgiye göre, başvuru süresinin sona erdiği bugün saat 18.00 itibariyle TBMM Başkanlığına başvuranların adları ve meslekleri şöyle:

Taykan Ataman (Sayıştay 5. Daire Üyesi), Fehmi Başaran (Sayıştay Üyesi), Orhan Turan (Sayıştay Üyesi), Mehmet Dönmez (Sayıştay 3. Daire Üyesi), Rıdvan Karluk (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi), Ahmet Kartal (Sayıştay 3. Daire Üyesi), Muammer Durak (Emekli), Hasan Hüseyin Türkmen (Sayıştay 1. Daire Üyesi), Niyazi Cangir (Maliye Bakanlığı Müşaviri), Cengiz Alpay (Sayıştay 2. Daire Üyesi), Mustafa Çiçek (Sayıştay Üyesi), Erol Akbulut (Sayıştay Üyesi), Recai Akyel (Tokat Valisi), Şemsetin Azizoğlu (Sayıştay 8. Daire Üyesi), Nurşen Yapıcı (Sayıştay 7. Daire Başkanı), Ercan Topaca (Mahalli İdareler Genel Müdürü), Fatma Gülriz Metin (Sayıştay 7. Daire Üyesi), İsmail Hakkı Sayın (Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Yusuf Yavaşcan (Şanlıurfa Valisi), Nihat Gül (Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Ali Karamazakcadik (Sayıştay Üyesi ve Genel Sekreteri), Aziz Akgül (Emekli Öğretim Üyesi ve Eski Milletvekili)SeçimlerYasaya göre, Sayıştay Başkanlığı için adayları değerlendirmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından "Ön Seçim Geçici Komisyonu" kurulacak. Bu komisyon, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından, siyasi partiler ile bağımsızların TBMM'deki temsil sayıları oranında belirlenen 15 kişiden oluşacak.

Ön Seçim Geçici Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı için başvuran 22 kişi arasından 2 aday belirleyecek. TBMM Genel Kurulunda da bu 2 adaydan biri "gizli oyla" başkan seçilecek. Seçimlerde, Meclis üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla mevcudun salt çoğunluğu aranacak.

Başkan seçilememesi durumunda, yeni Başkan belirleninceye kadar Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, görevine devam edebilecek.