Yaşam

Sarp Kuray'a müebbet hapis

Yargıtay, yasa dışı '16 Haziran Örgütü'nü kurup yönettiği ve öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği' gerekçesiyle

05 Kasım 2008 02:00

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yasa dışı "16 Haziran Örgütü'nü kurup yönettiği ve örgüt adına 1986-1990 yılları arasında gerçekleştirilen öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği" gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sarp Kuray'a verilen kararı onadı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kuray'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu 16 Haziran Hareketi adlı silahlı örgütün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını zorla değiştirip yerine Marksist-Leninist ilkeye dayalı bir sistem getirmek amacına yönelik olarak vahamet arz eden 31 ayrı eylemi gerçekleştirdiğini" belirterek, yurt dışından verdiği talimatlarla örgütü sevk ve idare ederek bu eylemlerin gerçekleştirilmesini sağladığını iddia edilen Sarp Kuray'ı önce eski Türk Ceza
Kanunu'nun (TCK) 146. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, bu cezasının ölünceye kadar devam etmesini kararlaştırmıştı.
Mahkeme, Kuray'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, duruşmalardaki hal ve tavrını dikkate alarak eski TCK'nın 59. maddesi uyarınca müebbet hapse indirmişti.

Kuray'ın avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce görüşüldü. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Daire, Sarp Kuray savunmasını ve
avukatların itirazlarını reddetti.
Kuray'a verilen "hak mahrumiyeti" cezalarının kaldırılmasını kararlaştıran Daire, "müebbet hapis" cezasını ise onadı. Sarp Kuray hakkındaki cezanın infazının 1991 yılında yürürlüğe giren
Terörle Mücadele Yasası'ndaki hükümlere göre infaz edilmesi bekleniyor.

Davanın geçmişi

Sarp Kuray hakkında, "yasa dışı 16 Haziran Hareketi adlı örgütün yöneticisi olduğu ve Anayasayı zorla ihlale teşebbüs ettiği" gerekçesiyle idam cezası istemiyle açılan davaya bakan İstanbul 1 No'lu DGM, kendisi teslim olan ve örgüte ilişkin itiraflarda bulunan Kuray'a TCK'nın 170. maddesi uyarınca ceza vermemişti.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sarp Kuray'ın "yasa dışı örgütün lideri olmak" suçunu düzenleyen TCK'nın 168. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cezalandırılması" gerektiğini belirterek, bu kararı "esastan" bozmuştu.
Bunun üzerine tekrar İstanbul 1 No'lu DGM'de yargılanan Kuray, bu kez "yasa dışı 16 Haziran Hareketi adlı örgütün yöneticisi olduğu" gerekçesiyle 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.
Dosyayı tekrar inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Kuray hakkında TCK'nın "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçunu düzenleyen 146. maddenin birinci fıkrasınca dava açıldığını, ancak "yasa dışı örgüt yöneticisi olmak" suçunu düzenleyen 168. maddesinin 1. fıkrasından hüküm kurulduğuna işaret ederek, sanığa suç vasfındaki değişiklik nedeniyle savunma hakkı için ek süre verilmediği için mahkumiyet kararını bu kez "usul" yönünden bozmuştu.
Yargılamayı yapan aynı mahkeme, Kuray'ı bu kez "16 Haziran Hareketi adlı örgütün yöneticisi olduğu" gerekçesiyle 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırmış, ancak Yargıtay, TCK'nın 146. maddesinin 1. fıkrasına göre hüküm kurulması gerektiğine işaret ederek kararı yeniden bozmuştu.
Bu karar üzerine Kuray hakkında yargılamayı yapan İstanbul 9. ağır Ceza Mahkemesi, sanığı, eski TCK'nın 146. maddesinin 1. fıkrası uyarınca müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Bu kararın ardından davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bir duruşma tutanağında imza eksikliği bulunduğunu, bozma sonrası talimat duruşmasında da sanığın adı ve soyadının yanlış olarak tutanağa geçirilip, sorgu ve savunmasının alındığını belirtmişti. Yargıtay, bu gerekçelerle 4. kez ilk mahkemenin verdiği kararı bozmuştu.
Fransa'daki yasa dışı "Partizan Örgütü"nün devamı olarak "16 Haziran Örgütü"nü kurduğu ileri sürülen Kuray, bu örgütün dağılmasından sonra 1993 yılında döndüğü Türkiye'de yakalanarak 2 ay cezaevinde kalmıştı.  

Vali oğlu, eski bir deniz subayı 

Sarp Kuray, 1945 yılında Boyabat'ta doğdu. Babası eski Ankara valilerinden Enver Kuray. 1966'da deniz subayı çıktı. 1968 ve 1969'da yayımlanan iki bildiri nedeniyle 1970 yılında tutuklandı; yargılama sonucu ordudan atıldı ve hapis cezası aldı. 1974 affıyla özgürlüğüne kavuştu, yurtdışına gitti. 'Partizan Yolu' ve '16 Haziran Hareketi' adlı gizli örgütleri kurduğu, yönettiği iddia edildi. 1993'te Türkiye'ye döndü. Nasrullah Ayan'la iş ortaklığına gitti. Bu durum sol çevrelerden büyük tepki aldı. Sonraki süreçte Sarp Kuray, mafya suçlamasıyla karşı karşıyla kaldı. Kuray hakkında ayrıca 'derin devlet'le bağlantıları olduğu yolunda spekülasyonlar yapıldı. Sarp Kuray son olarak 1993'ten bu yana yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı.