Politika

SANDIK KURULLARI OLUŞUM İŞLEMLERİ BUGÜN TAMAMLANACAK ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2010 13:31

-SANDIK KURULLARI OLUŞUM İŞLEMLERİ BUGÜN TAMAMLANACAK ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasına ilişkin süreç işliyor. Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşum işlemleri bugün tamamlanacak. Sandık kurullarının görev ve yetkileri şunlar: ''- Sandık alanı içinde halkoylamasının düzenle yürütülmesi için gereken tedbirleri almak, oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek. - Sandık alanında sandığın konulacağı yeri belirlemek, sokak  başlarına, bu yeri gösterir göze çarpacak işaretler koymak ve sandığın yerini alışılmış araçlar ile duyurmak. - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde cezaevi idaresinin de görüşü alınarak ilçe  seçim  kurulu  başkanının  gözetiminde  sandığın konulacağı yeri belirlemek. - Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları halkoylaması işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek. - Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikayet ve itirazları incelemek, karara bağlamak ve kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak. - Sandık kurulu tutanak defterindeki tutanaklar ile gerekli diğer tutanakları tutmak ve altını imzalamak. - Bu  kararlardan itiraza uğrayanları derhal  ilçe seçim  kuruluna  göndermek. - Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak. - Oy verme ve sayım döküm sonunda kullanılan, kullanılmayan, geçersiz sayılan oy pusulalarını ve oy zarflarını ayrı ayrı paketleyerek (sandık alanında seçim evrakı bırakmadan) seçim tutanağı ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim etmek.'' -TAKVİME GÖRE SÜREÇ-  Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: 12 Ağustos Perşembe: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı tamamlanarak, plan dahilinde dağıtımına başlanacak. 16 Ağustos Pazartesi: İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek halk oylaması araç ve gereçlerini ihtiva eden malzeme torbaları hazırlanmaya başlanacak. 3 Eylül Cuma: Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, dağıtılamayanlar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.        -PROPAGANDA DÖNEMİ VE YASAKLAR- 5 Eylül Pazar: Serbest propaganda dönemi ve buna ilişkin yasaklar ile radyo ve televizyon konuşmaları başlayacak. 6 Eylül Pazartesi: İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca, halk oylamasında görev alacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verilmesine başlanacak. Halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve sandık kurulları göreve hazır hale getirilecek. Herhangi bir nedenle dağıtılamadığı için ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilen seçmen bilgi kağıtlarının, oy verme gününde seçmenler tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. 7 Eylül Salı: Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen kütükleri kesinleştirilecek. 11 Eylül Cumartesi: Propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek. 12 Eylül Pazar: Halk oylaması yapılacak ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

ETİKETLER

haber