Yaşam

Sanal öğretmen uygulaması geliyor

Eğitmen açığı bulunan okullara sanal öğretmen çözümü geliyor. Proje, Türkiye’nin gelecekteki eğitim ortamını tanımlamayı amaçlıyor

06 Mayıs 2009 03:00

Eğitmen açığı bulunan okullara sanal öğretmen çözümü geliyor. Öğretmenleri sınıflara ışınlama dönemi.

e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EDMER) Intel ve Cisco ile birlikte yürüttüğü proje, Sanal Sınıf ve 1:1 e-Öğrenme uygulamalarını birleştirdi

Ankara’nın merkezi ile Beynam köyünden 11-12 yaşlarındaki 80 ilköğretim öğrencisi, Türkiye’nin ilk sanal sınıfında birlikte eğitim alarak Bilim ve Teknoloji dersindeki “Dünya, Güneş ve Ay” konusunu beraber öğrendi. Birbirinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan iki okulun 1:1 e-Öğrenme sistemiyle donatılmış sınıfları, geniş bant ve kablosuz internet üzerinden IP telefonlar, ClassMate PC’ler (CMPC), akıllı tahtalar ile online ve geleneksel eğitim içeriği sunuluyor.

e-Öğrenme projesi, Türkiye’nin 21’inci yüzyıldaki eğitim ortamının neye benzeyeceğini tanımlamayı amaçlıyor ve kamu ile özel sektör ve yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğine işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sponsorluğunda ODTÜ-EDMER’in yönetimindeki proje, Cisco ve Intel’in yanı sıra Sebit, Oracle, Smarttech ve Polycom’un desteğiyle hayata geçirildi.

Türkiye’de eğitim anlayışını değiştirecek


• E-Öğrenme projesi 21’inci yüzyılın eğitim ortamının, teknolojinin okul müfredatına sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini, kent ve kırsalda kaliteli eğitime erişimde eşit fırsat sunulmasını ve sınıf dahilinde ve ötesinde öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirliğinin artırılmasını nasıl sağlayacağını göstermeyi amaçlıyor.

• 21’inci yüzyılın eğitim ortamı öğrenciye odaklı ve gruplar arasında işbirliğine, 1:1 e-Öğrenmeye, en iyi uygulamaların paylaşımına, yerel içerik oluşturulmasına ve interaktif yöntemlerin yaratılmasına öncelik veriyor; tüm bunlar, sadece eğitim değil, küresel bilgi ekonomisindeki iş ortamı için de önemli nitelikler.

• Proje ayrıca geniş bant internet bağlantısının bilgiye erişimi ve uzak mesafelerdeki kırsal alanlar arasında bilgi paylaşımını nasıl kolaylaştırdığını gösteriyor. İletişim ağları ve ileri BİT uygulamaları, öğrenciler ve öğretmenlerin işbirliği platformları haline geliyor, video ve mobil cihazlarla sanal dersler gerçekleşiyor ve müfredat geliştiriliyor.

• 1:1 e-öğrenme modeli, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün aktif desteği ile her zaman ve her yerde eğitim ortamı yaratılması amacıyla geliştirildi. Ders sırasında bilgisayar kullanımı, öğretmenlerin teknolojiyi derse en etkin şekilde nasıl entegre edecekleri üzerine eğitilmeleri ve mevcut müfredata ek olarak geliştirilen online eğitim içeriği, öğrencilerin günümüz bilgi ekonomisinde başarılı olmalarını sağlayacak yetenekleri geliştirmelerini sağlamada eğitmen ve öğretmenlere destek olan en önemli unsurlar.

• Projenin ön analizi, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonu ve verimliliğinde artışı, içerik bazlı konuların işlendiğini, daha etkili zaman yönetimi ve artan öğrenci performansı olduğunu gösterdi. Analiz çerçevesinde, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 90’ı, çocuklarının iletişim yeteneklerinde, öğrenme ve birlikte çalışma heveslerinde ve bilgisayar kullanmalarında belirgin bir gelişme gördükleri için projeden memnun olduklarını belirtti.

ETİKETLER

eğitim