Gündem

Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi: AYM yerindelik denetimi yapamaz

AYM kararı yok sayıldı; Mehmet Altan'ın ardından Şahin Alpay'ın da tutukluluğunun devamına karar verildi

15 Ocak 2018 22:50

İstanbul 27. ve 14. Ağır Ceza mahkemeleri, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Apay hakkında  “AYM kararı uygulansın” itirazlarını reddederek tutukluluk halinin devamına  karar verdi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan itiraz başvurusunu reddederek Altan’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Aynı gün Şahin Alpay adına yapılan itirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi de ret kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi Altan’la birlikte tutuklu gazeteci Şahin Alpay ve Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın bireysel başvurularını değerlendirerek tutukluluk nedeniyle “hak ihlâli” oluştuğuna karar vermişti. Ancak Altan’ın yargılandığı 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının kendisine tebliğ edilmediği gerekçesiyle Altan’ın tahliyesine yönelik talebi reddetmişti.

Altan’ın avukatları Ergin Cinmen ve Figen Albuga Çalıkuşu bunun üzerine 12 Ocak’ta karara itiraz etmiş, karar bir üst mahkeme olarak görev yapan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa'nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirterek, gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığı derdest dava mahkemesinde tutukluluk konusunda değerlendirmeyi bu kararın yayınlanmasının ön koşula tabi tuttuğu anlaşılıp, itirazın reddi yönünde karar verildiği belirtti.

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, bu nedenle sanık avukatlarınca yapılan itirazın oy çokluğuyla reddine karar verdi. Bir mahkeme üyesi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının açık bir şekilde bağlayıcı olduğunu belirterek muhalefet şerhi yazdı.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine yapacağı denetim alanının geniş olduğunu kaydeden üye hakim, ''Tutuklama kararlarına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Bir takım hatalı uygulamaları görevi ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanığın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yönündeki kararına katılmıyorum'' ifadelerini kullandı. 

Şahin Alpay için yapılan itiraza da ret

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından kısa bir süre sonra Şahin Alpay’ın yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı reddetti.

Alpay’ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından yine 12 Ocak günü yapılan itirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin yerindelik denetimi yapamayacağını savundu. Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararı veremeyeceği savunulan karar metninde  "AYM'nin tespitlerinin uygulanması halinde mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'nin aksine karar veremeyeceği" belirtildi. 

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda “Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucunda hak ihlaline karar vermesinin otomatik olarak tahliye sonucunu doğurmadığı” ifade edildi. Mahkeme, “yargılamayı yapan Mahkeme yerine geçip delil değerlendirmesi ve yerindelik denetimi yapan Anayasa Mahkemesi kararı üzerine yargılamayı yapan Mahkemece otomatik olarak takdir yetkisi kullanılmaksızın tahliye kararı verilmesinde zorunluluk bulunmamaktadır,” dedi.