Sağlık

Sağlıkta usulsüzlüğün SGK'ya maliyeti 93 milyon TL

Sayıştay, SGK’da 2013 yılı için yaptığı denetimlerde kamu, özel ve üniversite hastanelerinin sağlık ve ilaçları faturalandırmalarında usulsüzlükler tespit etti

08 Aralık 2014 18:42

Sayıştay denetçilerinin raporuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastanelerin kendisine fatura ettiği 94 milyonu ödemek zorunda kaldı.

Denetçilerin tespitlerinde, hastaneler Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) aykırı şekilde ilaç ve tıbbi malzemenin parasını kurumdan aldı. Ayrıca vatandaşın cebinden çıkan katılım paylarını da SGK hesabına aktarmadı.

Evrensel.net'ten
Tamer Arda Erşin'in haberine göre, SGK’da Sayıştay denetçilerinin 2013 yılı için yaptığı denetimlerde kamu, özel ve üniversite hastanelerinin sağlık ve ilaçları faturalandırmalarında usulsüzlükler ortaya çıktı. Bu usulsüzlüklerin SGK’ya maliyeti ise  93 milyon 686 bin 358 lira 41 kuruş oldu.

 

Vatandaşın ödediği katılım payları SGK'ya ödenmedi

 

Usulsüz işlemlerin en başında vatandaşların hastanelere cebinden ödediği katılım paylarının SGK hesabına aktarılmaması yer aldı. Hesaba aktarılmayan tutar 15 milyon 766 bin 532 lira 80 kuruşu buldu. Bu tutara ek olarak MEDULA Hastane sitemine giriş yapılmaması veya bu girişlerin sonradan silinmesi sonucu SGK’nın alacağı 4 milyon 977 bin 985 lira da kurumun hesabına yatırılmadı.

 

Usulsüz fatura

 

Vakıf ve üniversite hastanelerinde, SGK’nın ödemek zorunda olmadığı ve SUT’de yer almayan 10 milyon 736 bin 566 lira 85 kuruşluk ilaç ve tıbbi malzeme, usulsüz şekilde kuruma fatura edildi. Bu hastanelerin kuruma ilaçları fatura ederken aynı etkiye sahip 5 ilaç fiyatının ortalamasını alması ve öyle faturayı yollaması gerekiyordu. Ancak hastaneler bu kurala uymadığı için SGK 2 milyon 16 bin 438 lira 22 kuruş fazladan ilaç parası ödedi.

 

Hastaneler ilaçları iki kez fatura ediyor

 

SGK, ayakta tedavi ve yoğun bakım tedavilerinde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin SUT’ye aykırı faturalandırması sonucu 4 milyon 130 bin 560 lira 87 kuruş hastanelere ödeme yaptı. Yatarak tedavilerde kullanılan ve Türkiye’de bulunmadığı için Türk Eczacıları Birliği (TEB) eliyle ülkeye getirilen ithal ilaçların parasını TEB hesabına aktarıyor.

Bu ilaçlar daha sonra hasta yakınlarına ulaştırılıyor ve hastanelerin bu ilaçların hastaya ulaştırılmasında bir ilişkisi bulunmuyor. Ancak hastaneler, parası TEB’e ödenen bu ilaçları kuruma tekrar fatura ederek 53 milyon 106 bin 589 lira 15 kuruş haksız kazanç elde etti.

 

Bakması gerekenden fazla hasta tedavi edildi

 

Özel hastanelerde doktorlara günlük bakması gereken hastadan fazla hastaya baktırılması sonucu SGK’ye bu hastanelerde 1 milyon 150 bin 676 lira 18 kuruş fazladan ödeme yaptırdı. Özeldeki doktorlar ekstra 129 bin 192 hastaya baktı ve bu hastaların da 25 bin 68’ini göz hastaları oluşturdu.

 

Hatalı ilaç girişi

 

Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler, MEDULA sistemine hatalı ilaç girişi yapması durumunda SGK bu ilaçların parasını SUT’ye göre ödemiyor.

Ancak kurum, tebliğde yer alan kurullara uymayarak 1 milyon 432 bin 490 lira 30 kuruş fazladan ödeme yaptı .Vakıf üniversitesi hastanelerinin kamu üniversitesi hastanesi gibi gösterilmesi sonucu ilaç faturalarına eklenmemesi gereken işletme gider kesintisi, hazine kesintisi, Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kesintisi, ilaç fiyatlarına yansıtıldı ve kuruma 368 bin 519 lira 4 kuruş fazladan ödeme yaptırıldı.