Politika

RTÜK YASA TASARISININ 7 MADDESİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A)

05 Ocak 2011 22:41

-RTÜK YASA TASARISININ 7 MADDESİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 05.01.2011 - ''RTÜK Yasa Tasarısı''nın ''Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine olanak sağlayan'' maddesinin de aralarında 7 maddesi kabul edildi. MHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda görüşülen tasarının söz konusu hükmünün tasarı metninden çıkarılması için önerge verdi. Önergeyle ilgili söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, konunun ülkenin birliği ve beraberliği açısından önemli olduğunu söyledi. Anadilin konuşulması ne kadar insan hakkıysa kamu düzeninin korunmasının da o kadar temel bir bireysel hak olduğunu belirten Şandır, ''Devletinin dilinin Türkçe olduğu bütün Anayasalarda yazılmıştır. Türkçe dışındaki dillerde de yayın ve eğitim yapılması sanki makul bir talepmiş gibi bir algılamayla bugün Türkiye, Özel Kürdistan talebiyle karşı karşıyadır. Çok tehlikeli bir sürece ulaşılmıştır'' görüşünü dile getirdi. Şandır, hükümle ''birtakım tehlike ve tehditlere kapı aralandığını'' öne sürdü. CHP'nin aynı maddeyle ilgili verdiği başka içerikli önerge nedeniyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, tasarının özensiz bir dille yazıldığını ifade etti. CHP Grubunun maddeyle ilgili olumsuz bir görüşünün olmadığını kaydeden Hamzaçebi, ''Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılabilir. TRT-6 bu yayını yapmaktadır. Bu yayın zenginleştirilebilir'' diye konuştu. Tasarının kabul edilen diğer maddeleri üzerinde verilen önergeler dolayısıyla söz alan CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, tasarıda çocuklara yeterince önem verilmediğini, güvenli çocuk yayınının gözardı edildiğini söyledi. MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, televizyon yayınlarında şiddete günlük yaşamda yer aldığından daha fazla yer verildiğini, müstehcenliğin arttığını ifade etti. -''SÖZÜNÜN ERİ BİR İNSANIM''- CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın geçmişte medyada yabancı sermaye payının yüzde 50'ye çıkarılmasını eleştirdiğini, tasarıda ise söz konusu oranın öngörüldüğünü ifade etti. Kart'ın sözlerini yanıtlayan Arınç, şunları söyledi: ''Ben sözünün eri bir insanım. Yüzde 50'lik yabancı sermayenin bu kanunda yer almasını uygun ve makul buldum. Sayın Kart, kendi partisinin görüşünden habersiz konuşma yapıyor. Şahin Mengü'nün önergelerine imza atıp, burada konuşma hakkı elde ediyorsunuz ama Sayın Mengü'nün bu konuyla ilgili 19. maddede verdiği önergeyi okumanızı tavsiye ediyorum. Aynen şöyle diyor; 'bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olunması durumunda toplam yabancı sermaye payı, ödenmemiş sermaye payının yüzde 50'sini geçemez' diyor. Gözünüz aydın. Sayın Mengü yüzde 50'yi kabul ediyor. Bu, partinizin görüşü.'' Başkanvekili Sadık Yakut, bugünkü çalışma süresinin sona ermesi üzerine yarın saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. -KABUL EDİLEN MADDELER- Kabul edilen maddelerin diğer hükümlerine göre, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği Bakan geçici yayın yasağı getirebilecek. Yayın durdurma kararına karşı Danıştay'da iptal davası açılabilecek. Danıştay, bu davalara öncelikli olarak bakacak ve yürütmenin durdurulması talebini 48 saat içerisinde karara bağlayacak.