Politika

RTÜK, KAMU DENETÇİLİĞİ VE ÖSYM DÜZENLEMELERİ GÖRÜŞÜLECEK TBMM (A.A)

13 Şubat 2011 12:27

-RTÜK, KAMU DENETÇİLİĞİ VE ÖSYM DÜZENLEMELERİ GÖRÜŞÜLECEK TBMM (A.A) - 13.02.2011 - Meclis, yoğun tempoyla çalışacağı yeni bir haftaya giriyor.   TBMM Genel Kurulu; haftaya, CHP'lilerin, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkındaki verdiği gensoru önergesine ilişkin görüşmelerle başlayacak. CHP'lilerin, ''yanlış politikalarla çiftçileri işsizliğe ve yoksulluğa ittiği'' iddiasıyla Eker hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler 15 Şubat Salı günü yapılacak.  Önergede, ''kırmızı et fiyatını pahalılaştırdığı, çözümü, yerli üretim ve üreticiyi desteklemek yerine ithalatta bulduğu ve bu suretle yabancı ülkelerin çiftçilerinin desteklenmesine yol açarak görevinin gereklerine aykırı davrandığı'' iddialarıyla Eker hakkında gensoru açılması isteniyor.  Genel Kurul, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından ardından, yarım kalan RTÜK Yasa Tasarısı'na devam edecek. Tasarıya göre Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilecek. Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilecek. Medya kuruluşunda, toplam yabancı sermaye payı ödenmiş sermayenin yüzde 50'sini geçemeyecek. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya kuruluşuna doğrudan ortak olabilecek.  Bu tasarının yasalaşmasının ardından Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Yasa Tasarısı görüşülecek. Tasarıyla Kamu Denetçiliği Kurumu kuruluyor. Kurum TBMM'ye bağlı olarak görev yapacak. Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler, re'sen imzaladığı kararlar ve emirler; yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, TSK'nın sırf askeri nitelikteki faaliyetleri kurumun görev alanı dışında tutulacak. Başdenetçi ve denetçi olabilmek için mesleğiyle ilgili kamuda ve özel sektörde en az 10 yıl çalışma şartı aranacak. Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandıracak.  Bu tasarının yasalaşmasının ardından, ÖSYM'yi ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'' adıyla yeniden yapılandıran yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Bu arada, TBMM Adalet Komisyonu da Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere 16 Şubat Çarşamba günü ele alacak. Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanamazsa perşembe günü de devam edilecek.