Gündem

RTÜK Başkanı Şahin: Ortaokul öğrencileri, yeni medyanın bağımlısı

Şahin, 2018 yılında her gün interneti kullanan öğrencilerin oranının yüzde 97 olduğunu belirtti

19 Aralık 2019 14:14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ortaokul öğrencilerinin günlük 1 saat 26 dakika cep telefonu, 2 saat 13 dakika internet kullandığı, 1 saat 16 dakika dijital ortamda oyun oynadığının belirlendiğini, buna karşın 1,5 saat ders çalıştıklarının tespit edildiğini söyledi. Şahin, öğrencilerin okul haricinde yeni medyanın adeta bağımlısı durumunda olduğunun görüldüğünü belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, basın toplantısı düzenleyerek, 'Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. RTÜK binasındaki toplantıya ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

Şahin, RTÜK'ün görevini yerine getirirken aileye ve çocuğun korunmasına önem verdiğini vurgulayarak, "Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz. Ancak, yeni medya araçları olarak adlandırılan akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle yayınların takip edilme şekilleri de farklılaştı. 'Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması' bu yüzden çok önemlidir. 'Çocuklarımız interneti ne sıklıkta kullanıyor, yayınları bu araçlardan nasıl takip ediyor, internet kullanırken tehditler nelerdir?' gibi pek çok soruya cevap arayan kapsamlı araştırmamızın sonuçlarına göre medya okuryazarlığı konusunun önemine dikkat çekiyoruz" dedi.

"Televizyon izleme oranı düştü"

Şahin, sadece ortaokul öğrencilerini kapsayan araştırma sonucuna göre, 2015 yılında ortaokul öğrencileri arasında televizyon izleyenlerin oranı yüzde 98,3 iken, 2018 yılında bu oranının yüzde 95,2'ye düştüğünü, düzenli olarak en fazla izlenen program türünün ise yüzde 51,5 oranıyla dizi filmler, yüzde 41 ile filmler ve yüzde 28 oranıyla canlı spor müsabakaları, spor programları olduğunu belirtti.

İnternet kullanma oranı yüzde 97

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısının interneti her gün kullandığını söyleyen Şahin, "2015 yılında internet kullananların oranı yüzde 90,4 iken, 2018 yılında bu oranın yüzde 97’ye çıktığı görülmektedir. 'İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz' sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 84’lük çoğunluğunun internetin kendileri için çok önemli olduğunu belirtmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur" diye konuştu.

"Yeni medyanın bağımlısı oldular"

Şahin, öğrencilerin medya araçları kullanım ve ders çalışma sürelerinin verilerini de paylaşarak günlük ortalama cep telefonu kullanım süresinin 1 saat 26 dakika, televizyon izleme süresinin 1 saat 29 dakika, internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika, dijital ortamda günlük oyun oynama süresinin 1 saat 16 dakika, öğrencilerin günlük ortalama ders çalışma süresinin ise 1,5 saat olarak tespit edildiğini kaydetti. Şahin bu verilere göre, ortaokul öğrencilerinin, okul haricinde yeni medyanın adeta bağımlısı durumunda olduğunun görüldüğünü söyledi.

"Erkekler daha fazla siber zorbalığı maruz kalıp, daha fazla siber zorbalık yapıyorlar"

Öğrencilerin internette en fazla rahatsız olduğu konuların başında siber zorbalığın geldiğini belirten Şahin, "Yapılan araştırmalara göre, erkeklerin kızlara göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığı, hem de daha fazla siber zorba oldukları ortaya çıktı. Öğrencilerin internette rahatsız olduğu diğer öne çıkan konularsa reklamlar, yalan ve asılsız haberlerdir. Öğrencilerin yüzde 59,6’sının internete bağlandığında tek başına olduğu ve çevrimiçiyken hoşlanmadıkları kişi veya içerikle yani siber zorbalıkla karşılaşma oranının yüzde 44,2 olduğudur. Aynı zamanda her 4 öğrenciden 1'inin internette hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında bunu hiç kimseyle paylaşmaması üzerinde durulması gereken bir konudur" dedi. 

  


DHA-Gündem - Türkiye-Ankara -