Politika

"Robotu susturuyorlar, bizi mi susturamayacaklar"

HDP'li Garo Paylan, torba yasa görüşmeleri sırasında sözünün kesilmesine tepki gösterdi

09 Şubat 2018 00:55

İnternette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayınının RTÜK’ün lisans denetimine tabi tutulmasını öngören düzenlemeyi de içeren torba yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri tartışmayla başladı.

Görüşmelerde, internet yayınlarına RTÜK denetimi getirmeyi öngören maddeye yönelik eleştirilerini “İstibdat rejimini tahkim etmek için çok önemli bir madde var” sözleriyle dile getiren HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın konuşmasına sık sık Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç tarafından müdahale edildi.

Paylan’ın sözünün kesilmesine sinirlenen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Ağzını açanın kelimesini ağzına tıkıyorsunuz. Bu son derce yanlıştır, kınıyorum bu tutumunuzu Sayın Başkan” sözleriyle Komisyon Başkanı Bilgiç’e tepki gösterdi.  Sözlerinin ardından Bekaroğlu’na dönen Paylan “Robotu susturuyorlar, bizi mi susturamayacaklar” diye konuştu.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı  Naci Ağbal’ın  sunumu ve  değerlendirmelerin  ardından  çalışmalar gelecek hafta devam edecek.

Komisyondaki tartışma şöyle:

GARO PAYLAN (İstanbul) – Gene bir torbayla karşı karşıyayız, 80 kusur madde ancak bence içinde çok önemli bir madde var ve torbanın içine atılmış,  istibdat rejimini tahkim etmek için çok önemli bir madde var. Çü nkü, birkaç yıldır iktidar bütün medyayı hizaya çekmeyi büyük oranda başardı, televizyon yayıncılığında kendi gibi düşünen yalnızca insanların konuşmasına izin verip muhalefetin sesini kısan anlayışı tahkim etmeyi başardı. Gazetelere medya patronları üzerinden…

BAŞKAN – Sayın Paylan, usul üzerinde söz aldınız ama usulsüzlük yapıyorsunuz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Usul üzerine konuşuyorum efendim.

BAŞKAN – Yok, usulle alakası yok, içerikli ilgili konuşuyorsunuz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – İzahat veriyorum efendim.

BAŞKAN – Hayır efendim, usulle ilgiliyse söz vereceğim ama böyleyse vermeyeceğim.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Meramımı bitireceğim. Bir dakika daha sabrederseniz…

BAŞKAN – Bir dakika, sadece buyurun.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Hayır, meramımı anlatıp talebimi size ileteceğim efendim.

ERTUĞRLU KÜRKCÜ (İzmir) – Kameralar çıktıktan sonra konuşmak serbest değil mi Başkan?

BAŞKAN – Ha, dert oysa o ayrı bir şey tabii, onu bilmiyorum.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Dert sizin derdiniz o efendim, lafımı kestiğiniz için.

BAŞKAN – Benim hiçbir derdim yok.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Bırakın meramımı anlatayım Sayın Başkan, talebimi söyleyeceğim.

BAŞKAN – Usulle ilgili meramınızı dinliyorum.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Usulle ilgili meramımı anlatıp talebimi ileteceğim size.

Medya alanında, gazetecilik alanında medya patronları üzerinden büyük oranda bir hizaya çekme meselesi söz konusu oldu maalesef. Şimdi geriye internet alanı kaldı. Sosyal medya baskılanıyor...

Sayın Bakan... Sayın Bakan, ya dinleyin, siz de bir dinleyin l ütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Sayın vekilimiz oradan dedi ki vergi harcama raporları nerede, bir an önce getirin dedi, ben de bir an dahi tereddüt etmeden arkadaşları talimatlandırıyorum yani yarına bırakmıyoruz işimizi Sayın Paylan.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Şimdi geriye bir internet alanı kaldı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – O da zaten özgürlükçü bir yaklaşımla getiriliyor, sizlerin haklarını koruyoruz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Tamam, eyvallah.

İnternet alanına da bir baskı yaratmak için ve istibdat rejiminin şartları

oraya dayatılmak için...

GARO PAYLAN (İstanbul) – Geliyorum, geliyorum. Bu maddenin bu torbada yer alması başlı başına bir skandaldır çünkü özgürlük alanını, medya alanındaki özgürlük alanını, internet alanındaki özgürlük alanını başlı başına daraltacak ve ülkemizi özgürlükler alanında...

BAŞKAN – Bu sizin kanaatiniz ama Komisyonun kanaati bu değil, bunu biliyorsunuz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ama daha oraya gelmedik.

BAŞKAN – O zaman geldiğimizde konuşuruz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Özgürlükler alanında ciddi anlamda geri plana itecek bir madde var. Bu maddenin bu torbada görüşülmesini reddediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, anlaşılmıştır.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Bir dakika, son talebimi de söylüyorum. Ve sunum yapılırken -burada RTÜK Başkanımız var, onu görüyorum – bu görev ona tevdi edilecek. Nasıl medya alanını hizaya çektiyse RTÜK olarak bu alan da hizaya çekildiğine göre görev ona verilecek.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sunum yapılacaksa Bakan tarafından sonuç olarak RTÜK’e tevdi edilecekse bu görev RTÜK Başkanımız da. ..

BAŞKAN – Bu bir tasarıdır, Hükûmeti temsilen de Sayın Ağbal buradadır. Sayın Ağbal nasıl isterse de bu sunumu yapar.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ama RTÜK bağımsız bir kuruluş.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Talebimi iletiyorum efendim, bırakın kayıtlara geçsin talebim. RTÜK Başkanımız da...

BAŞKAN – Sunum yapsın diyorsun, aldık talebinizi.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan; Sayın Başkanımızın Komisyon adına konuşması, “Komisyon böyle görmüyor.” demesi –henüz bir oylama falan yapmadı Komisyon- doğru değil, milletvekillerine tavrı da doğru değil. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, siz ne kadar milleti temsilen buradaysanız işte MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin üyeleri de aynı durumdadır.

BAŞKAN – Bak, ne güzel, siz usul üzerinde konuşuyorsunuz, buyurun.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Dolayısıyla herkes özgürce düşüncesini ifade edecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi burası.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, ağzını açanın kelimesini ağzına tıkıyorsunuz. Bu son derce yanlıştır, kınıyorum bu tutumunuzu Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bitmedi efendim, bir cümle daha.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Robotu susturuyorlar, bizi mi susturamayacaklar.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bu torba yasa tamam, her konuda ya da farklı farklı konularda, değişik kanunlarda, kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik öngören maddeleri bu torbaya koyuyoruz amabunların yani torbayla ilgili bir ilintisi olması lazım, birbirleriyle bir yakınlığı olması gerekiyor. E, burada şu anda bir ihtiyaç hasıl oldu, işte şu konuda, İnternet konusunda bir yasak getireceğiz, kontrol etmemiz gerekiyor. Ne var burada, ne görüşülüyor şu anda? Plan ve Bütçede şöyle bir torba var, atalım.

Ya bu gerçekten hani usul dediniz, yani bu yanlış bir şey, bu usul yanlış bir usul. Eğer öyle bir düzenleme gerekiyorsa, varsa ilgili komisyonlarda uzmanlar çağrılarak geniş bir şekilde müzakere edildikten sonra yasalaşması gerekiyor. Yoksa Plan ve Bütçe Komisyonuna bunu getirdik, hadi bakalım geçsin. Niye? Orada bir şey görüşülüyor. Bu anlayış yanlış bir anlayıştır efendim, bu anlayış Türkiye Büyük Millet Meclisine herkese zarar veren bir anlayıştır.