Ekonomi

Rekabet Kurumu'nun 24 araç satıcısına yönelik yürüttüğü soruşturmada para cezası çıkmadı

Birinci ve ikinci el araç satışı pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse yönelik soruşturma sonuçlandı

08 Mart 2022 16:53

Rekabet Kurumu tarafından birinci ve ikinci el araç satış pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin  4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumu soruşturmada adı geçen 24 distribütör ve araç kiralama şirketinin söz konusu kanunu ihlal ettiklerine dair bilgi ve belgeye ulaşılamaması sebebiyle, söz konusu teşebbüslere para cezası verilmesine gerek görülmediğine karar verdi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarih, 20-35/456-M sayılı ve 17.12.2020 tarih, 20- 54/759-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, soruşturma taraflarının 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."