Gündem

Referandum takvimi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Deşiklik Yapılması Hakkında Kanunun halkoyuna sunulmasına ilişkin takvimi belirledi.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Deşiklik Yapılması Hakkında Kanunun halkoyuna sunulmasına ilişkin takvimi belirledi.

Takvime göre, 31 Mayıs Pazartesi günü muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, halk oylamasına ait parametreler, Bilgisayar Destekli  Seçmen Kütük Sistemi'nden (SEÇSİS) tanımlanacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil, güncelleştirilmek üzere 9 Haziran Çarşamba günü ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 22 Haziran Salı günü askıdan indirilecek, internet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı sonlandırılacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar 28 Haziran Pazartesi günü karara bağlanacak. Listelerdeki değişiklikler 3 Temmuz Cumartesi günü seçmen kütüklerine işlenerek, kesinleştirilecek. Takvime göre, 8 Temmuz Perşembe günü seçmenlerin adreslerine göre sandık atamaları (sandık seçmen listeleri) yapılacak.

Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 9 Temmuz Cuma, sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemine 12 Temmuz Pazartesi günü başlanacak.


Tarih tarih bundan sonraki süreç

Takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek:

15 Temmuz Perşembe: Oy verilecek gümrük kapılarının tespiti ve buralarda görev alacak ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

17 Temmuz Cumartesi: Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması işlemi tamamlanacak. Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

20 Temmuz Salı: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) yazımına ve dağıtımına başlanılacak. Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

24 Temmuz Cumartesi: Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak ve ilgililere tebliğ edilecek.

Gümrük kapıları sandık kurullarının başkanlarına halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.

Radyo ve televizyonda konuşma yapabilecek olan ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu yöndeki isteklerinin ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcilerinin YSK'ya bildirmelerinin son günü. 29 Temmuz Perşembe: Gümrük kapıları sandık kurulları başkanlarına, halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları teslim edilecek ve bu kişilere eğitim verilerek göreve hazır hale getirilecek.

3 Ağustos Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanacak. 11 Ağustos Çarşamba: Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda görev alanlara bu husus bildirilecek.

Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zaman ve sırası tespit edilecek. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile iktidar partisinin yapacakları konuşmaların yayın zaman ve sıralarının tayini amacıyla kura çekilecek.

12 Ağustos Perşembe: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı tamamlanarak, plan dahilinde dağıtımına başlanacak.

16 Ağustos Pazartesi: İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek halk oylaması araç ve gereçlerini ihtiva eden malzeme torbaları hazırlanmaya başlanacak.

3 Eylül Cuma: Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, dağıtılamayanlar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.

5 Eylül Pazar: Serbest propaganda dönemi ve buna ilişkin yasaklar ile radyo ve televizyon konuşmaları başlayacak.

6 Eylül Pazartesi: İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca, halk oylamasında görev alacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verilmesine başlanacak. Halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve sandık kurulları göreve hazır hale getirilecek.

Herhangi bir nedenle dağıtılamadığı için ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilen seçmen bilgi kağıtları, oy verme gününde seçmenler tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

7 Eylül Salı: Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen kütükleri kesinleştirilecek.

11 Eylül Cumartesi: Propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

12 Eylül Pazar: Halk oylaması yapılacak ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.


Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi genelgesi Resmi gazete'de yayımlandı

Anayasa değişikliğinin oylanacağı 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referanduma ilişkin seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge, muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi, askı süresi, itirazlar, seçmen niteliğini yeni kazanmış olanlar, kimlik bilgisi, vatandaşlık durumu gibi olay bilgisi, yer değiştirenlerin listeye yazılmaları, askerde bulunanların, adres kayıt sistemine göre ikamet adresi yurt dışı olanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların ve diğer yasal nedenlerle oy kullanamayacak olanlarla, ölenlerin listeden çıkarılmaları ve listelerin kesinleştirilmesi işlemlerine ilişkin esasları kapsıyor.

Yeni yerleşim sebebiyle seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurulları, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesiyle sandıkların numaralandırılması işlemlerini yeni duruma göre yapacak.


Askı listeleri

Seçmen kütüğü, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki kayıtlara göre muhtarlıklarda askıya çıkarılarak güncellenecek.

Seçim çevresindeki tutuklu ve hükümlülerin ayrı bir listesi çıkarılacak ve tutuklu seçmen listesi oluşturulacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. Listelerin askıya çıkarıldığı ilçe seçim kurulları tarafından ilk gün ve devamında iki günde bir belediye ya da zabıta hoparlöründen halka duyurulacak. Duyuru, mahalli gazete, radyo ve televizyon aracılığıyla da yapılacak.

Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurları sorumlu olacak.

Tutuklularla taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listeleri cezaevlerinde koğuşlara ya da uygun yerlere asılacak.

İlçe seçim kurulu başkanı, listeler askıda kaldığı sürece seçmenlerin listeleri incelemesine yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar heyeti üyelerinden birisini görevlendirecek.


Listelere yazılacaklar ve eksikliklerin giderilmesi

Listede ismi bulunmayan, adres değiştiren, öğrenci olup öğrenim gördüğü yerde oy kullanmak isteyen, kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olan, vatandaşlık durumu değişen seçmen niteliğine sahip kişiler ilgili nüfus müdürlüğüne başvuracak.

Silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve dondurulan, ancak askerlikten terhis olmuş kişiler, kamu hizmetlerinden yasaklılık süresi sona erenler, ilçe seçim kurullarına listeye eklenmek için müracaat edecek.

Tutuklu seçmen listesindeki kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlarla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olduğu halde listeye yazılmayanların durumu, ceza ve tutukevi yönetimi aracılığıyla ilçe seçim kuruluna bildirilecek.

Askıya çıkarılan listedeki kaydında yanlışlık veya eksiklik olanlar, askı süresinde aynı ilçe içinde adres değiştirenler ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde listede adı bulunmayanlar bizzat veya Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre bildirim yükümlülüğü olanlar ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formuyla birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden birisiyle başvuracak. Bu kişiler, nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecek.

Askeri öğrenciler dışındaki seçmen niteliği taşıyan öğrenciler, okullarından öğrenci olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgelerle ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvuracak. Bu kişiler, adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına iletecek. Askı süresi içerisinde yapılan yerleşim yeri değişikliği ve düzeltme kayıtları MERNİS üzerinden sorgulanacak ve listelere yazılıp yazılmamaya ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek. Karar, adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.

Yerleşim yeri değişikliği bildirimini postayla ya da muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirileceği 22 Haziran 2010 salı günü saat 17.00'den sonra yapanların başvuruları dikkate alınmayacak.


Seçmen listesine kimler yazılamayacak

MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan, ancak seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar seçmen listesine yazılamayacak. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlarla, silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler de listelere yazılmayacak.

Değişiklik ve düzeltme başvuruları, 3 Temmuz 2010 tarihine kadar Merkezi Seçmen Veri Tabanı'na işlenecek. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlarla vatandaşlıktan çıkarılanların kaydı silinecek. 30 Mayıs 2010 Pazar günü saat 17:00 itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilerin kayıtları dondurulacak, askerliği nedeniyle kayıtları dondurulanlardan terhis olanların kayıtları aktif hale getirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olan, ancak o bölgede oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin, silah altında bulunan er ve erbaşların, askeri öğrencilerin, kısıtlı olanların, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olanların, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından dondurulacak.

Özürlü seçmenlerin durumu seçmen kütüğüne topluca işlenecek ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde "Ö" harfi ile gösterilecek.


Listelere itirazlar

Seçmenler ve siyasi partiler muhtarlık bölgesi askı listelerine askı süresi içinde itiraz edebilecek. Siyasi partiler, ilçede oturan tüm seçmenler ve kütüğe yazılmaması gerektiği halde yazılanlarla ilgili, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise kendileriyle ilgili itirazda bulunabilecek.

İtirazlar nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukatlık kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biriyle yapılacak. Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunması zorunlu olacak.

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmi nitelikteki onaylı Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi esas alınacak. Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılacak.

Siyasi parti adına itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belge aranacak.

İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da itiraz dilekçesi verilebilecek.

Listeye yazılamayacaklara ilişkin itirazlar, 28 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanacak. 3 Temmuz 2010 tarihinde kesinleşecek listelerde hiçbir değişiklik yapılamayacak.

Kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, sandık kurullarına verilen listelerde ismi yer almayan seçmenler, ilçe seçim kurulundaki listeyle oy verecekleri sandık listesine eklenecek. İlçe seçim kurulundan buna ilişkin bir yazı verilen seçmen, sandık kuruluna başvurarak, listeye dahil edilecek ve oy kullanabilecek.

Ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için, Cumhuriyet Başsavcılığından 07 Eylül 2010 Salı günü saat 17.00'ye kadar tutuklanan, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilen veya taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek. Bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra liste kesinleştirilecek.


Bir sandıkta 400 seçmen

Halkoylamasında her muhtarlık bir seçim bölgesi olacak ve her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılacak. Bir sandık bölgesi 400 seçmeni kapsayacak. Ceza ve tutuk evlerinde şartlar ve güvenliğe göre bu sayı arttırılabilecek ya da düşürülebilecek. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 400 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilecek.

Bu ayırımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması ilkeleri  gözetilecek. Seçmen sayısının 420'yi aşması halinde yeni bir sandık bölgesi oluşturulacak.

Mezra gibi toplu yerleşim birimleri için mesafe durumu ve ulaşım güçlükleriyle öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilecek.

Seçmen bilgi kağıtları, kasaba ve köylerde memur aracılığıyla dağıtılabilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında, mesai saatleri dışında çalışmak üzere posta memurları görevlendirilebilecek. Dağıtım 3 Eylülde tamamlanmış olacak.


Yurt dışı seçmen kütüğü

Yurt dışı seçmen kütüğü, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığının seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin kayıtlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgiler dikkate alınarak güncelleştirilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğündeki kayıtlar, 9 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 08.00'de, www.ysk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Kütük kayıtları, "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası girilerek kontrol edilecek.

YSK'nın internet sitesindeki kütüğün ilanı, 22 Haziran 2010 tarihinde saat 17.00'de sona erdirilecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular konsolosluklarca kabul edilmeyecek.

Seçmen niteliğine sahip ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar, yurt içinde seçmen kütüğünde kayıtlı olup oy verme günü sonuna kadar oturmak amacıyla yerleşim yerini yurt dışına taşıyanlar, askerlikten terhis olanlardan kütükte kaydı bulunmayanlar, kamu hizmetlerinden yasaklılık süresi sona erenler doğrudan doğruya veya konsolosluklar vasıtasıyla Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu  Başkanlığına başvurabilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler kayıt düzeltme ve yerleşim yeri değişikliklerini bildirmek için en yakın dış temsilciliğe başvuracak. Postayla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi gibi olay bilgisi verilerine göre kütükte bulunanların kayıtları 3 Temmuz 2010 tarihine kadar silinecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne karşı Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edilecek. İtirazlar, 28 Hazirana kadar kesin olarak karara bağlanacak ve bu kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılarak, yurt dışı seçmen kütüğü 3 Temmuzda kesinleştirilecek.