Gündem

PTT çalışanları eylemde: İş yükü artırılıyor, yeni personel alınmıyor

KESK Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, yaşanan sorunlara dikkati çekmek için basın açıklaması düzenledi

11 Aralık 2019 14:22

Diyarbakır'da PTT'ye ait Posta İşletim Merkezindeki posta hizmetlerinde çalışanlar, artan iş yükünden şikâyetçi. Personel sayısındaki yetersizlik çalışanlara ağır iş yükünü getirirken, fazla mesai yapan çalışanlar, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ediyor. Çalışanlar, aksayan hizmetler nedeniyle halk ile karşı karşıya gelmiş durumda.

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre KESK Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, çalışanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Urfa yolu üzerinde bulunan Posta İşletim Merkezi önünde “Köle değil emekçiyiz. PTT’nin personel politikası iş barışını bozmaktadır” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Çok sayıda PTT çalışanının katıldığı basın açıklaması öncesi konuşan Haber-Sen 3 Nolu Şube Sekreteri Sabri Gündüz, sorunun PTT’nin 2013 yılında anonim şirkete dönüşmesiyle başladığını söyledi.

"Mesailer yazılmıyor, yıllık izinler kullanılamıyor"

PTT’nin anonim şirket olması ile birlikte kurumun kamu hizmetinden uzaklaştığını ifade eden Gündüz, “Hepimiz bu işin mağduruyuz. 82 milyon insanın özel, kargo, mektup, tebligatla ilgili bütün dağıtımlarını sadece 43 bin kişi yapıyor. Biz daha önce dağıtımla ilgili büyük problemler çıkacağını, önlem alınması gerektiğini Genel Müdürlük başta olmak üzere hiyerarşik sıralama izleyerek bütün kurumlara ilettik. Ama ne yazık ki anonim şirket, özelleştirme, neoliberal politika neticesinde PTT yönetimi buna kulağını tıkadı. Tamamiyle kar marjını göz önünde bulundurarak PTT emekçilerinin bu kadar yokluk, yoksulluk ve zor şartlar altında çalışmasına göz yumdu. Mesai arkadaşlarımız en temel hakları olan özlük haklarını dahi kullanamıyorlar. Yıllık izinlerini kullanamıyorlar. Mesai saatlerine riayet eden arkadaşlarımız ekstradan bir mesaiye çıkıyor. Ama ne yazık ki emekçilerin mesaisi yazılmıyor” dedi.

"Personel alımı yapılmıyor"

Haber-Sen Şubesi Örgütleme Sekreteri Mehmet Yılmaz, PTT’nin 2013 yılında Anonim Şirkete dönüştürülerek siyasi müdahalelere açık hale getirildiği hatırlattı. PTT’nin vatandaşa hizmet anlayışından uzaklaşıp, kar hırsıyla önüne gelen firmayla anlaşma yapıp iş yükünü PTT emekçisinin sırtına yıktığını ifade eden Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Diyarbakır’da artan iş gücüne oranla personel alımı yapılmamakta ve var olan emekçi sayısının da fazla olduğu iddia edilmektedir. Artan iş yükü ve benimsenen personel politikası emekçiler arasında iş barışını bozmakta kurumda huzursuzluk yaratmakta ve kurum aidiyeti giderek zayıflamaktadır.“

"İnsanları mekanik bir cisim olarak görüyorlar"

“KESK HABER – SEN olarak PİDM’ de yaşanan iş yükü ortamında kurum yöneticilerinin PTT emekçilerinin bir an önce iş ve devir bitsin diye emekçilerin kapasitelerini aşacak bir iş beklentisi içerisinde oldukları gözlemlenmiştir; adeta insanları bir mekanik cisim olarak görme anlayışı söz konusudur. Bu anlayış neticesinde PTT emekçileri, bulundukları gişelerde ve dağıtım alanlarında vatandaş ile karşı karşıya gelmekte; sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmakta ve can güvenlikleri tehlikeye girmektedir. Oysa PTT insan kaynakları politikaları arasında PTT emekçisinin vatandaş ile olası bir problem yaşamaması için sayfalarca misyon ve vizyon adı altında tanımlamalar vardır.

En son olarak PTT de seferberliğin yürürlüğe girmesi ve PTT emekçisinin çok zor şartlarda alabildikleri yıllık izinleri ikinci bir emre kadar durdurmaları bunun en somut örneğidir.”

"Mevzuat dışında olan işler yaptırılıyor"

“KESK Haber-Sen olarak ilk baştan beri ‘eşit işe, eşit ücret‘ ilkemiz gereği firma çalışanı işçi arkadaşlarımızın yanında olduk. Aşırı iş yükü altında ezilen PTT emekçisi arkadaşlarımıza bazı iş yeri yetkilileri mevzuat dışında ve görev tanımı içerisinde olmayan işleri yaptırmaları gözlemlenmiştir. Bu da hizmet kalitesini düşürmektedir. Diyarbakır‘da yaşanan olumsuzlukların ana sebebi de uzun süredir personel alımının yapılmamasıdır. PTT‘de iş çığırından çıkmıştır. Her defasında dediğimiz gibi kuruma acil olarak personel alınmalı, deneyimli ve iş mevzuatını bilen işçi arkadaşlarımızın dağıtıcı olarak kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Liyakatın geçerli olduğu bir anlayışın hakim olması gerekirken, birbiri ile çelişen yöneticiler PTT ana omurgasını oluşturan emekçilerin sorunlarını görmezden gelmektedir.”

İstanbul eylemi

Geçtiğimiz hafta da PTT çalışanları, ağır çalışma koşulları nedeniyle İstanbul Acıbadem’deki dağıtım merkezi önünde eylem yapmıştı. İşçiler özellikle Kara Cuma nedeniyle yoğunluk yaşandığını, mevzuatta olmamasına rağmen 10 kiloluk paketleri yaya olarak taşımaya zorlandıklarını kabul etmeyenlerin ise işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söylemişlerdi. PTT Kargo-Sen de son sürece dair PTT Bölge Müdürü ile görüşeceğini duyurmuştu.