Ekonomi

Prof. Dr. Voyvoda ve Prof. Yeldan’dan yüzde 26.7 daralma, 11.7 milyon işsiz uyarısı

03 Haziran 2020 14:56

Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve Prof. Dr. Erinç Yeldan, Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendirdikleri incelemede, gayrisafi yurtiçi hasıladaki küçülmenin yüzde 26.7’yi, istihdamdaki daralmanın ise yüzde 22.8’i bulabileceğini belirttiler. Voyvoda ve Yeldan, “İşsizlik oranında beklenen artış, yüzde 14 düzeyinden yüzde 33’e; işsiz sayısının da 4.7 milyon kişiden 11.7 milyona artması beklenmektedir. İstihdamdaki bu gerilemeye koşut olarak hanehalkı harcanabilir gelirlerinin de 2019’a görece olarak yüzde 46 düşeceği tahmin edilmektedir” değerlendirmesi yaptılar.
Voyvoda ve Yeldan, yatırım harcamalarındaki daralmanın ise yüzde 66.7’yi bulacağını öngördüler. Uyguladıkları modelin salgına yönelik tedbirlere bağlı olarak toplam ihracat gelirlerinde ise yüzde 27.8’lik bir kayıp öngördüğünü belirten Voyvoda ve Yeldan, ithalat talebinin de yüzde 29.5 gerilemesini beklediklerini ifade ettiler.

“Emek Gelir Desteği” önerisi
Covid-19 virüsünün yol açtığı krizin, Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelerinin görece zayıf olduğu ve özellikle kamu kesiminde bütçe açığının görece yüksek ve sabit sermaye yatırım performansının görece durgun, hatta gerilemekte olduğu bir konjonktürde yaşandığına dikkat çeken Voyvoda ve Yeldan, “Bu durum, Türkiye’nin krize karşı uygulayabileceği politika önlemlerinin etkinliğini de kısıtlamaktadır” dediler.
Voyvoda ve Yeldan bu tespitlerden hareketle, çalışanların ve işsizlerin doğrudan desteklenmesini öneren “Emek Gelir Desteği” önerisinde bulundular. Emek Gelir Desteği, ücretlilerin, ortalama ücretinin yüzde 50’sine tekabül edecek sürekli bir gelir transferi ile desteklenmesi; küçük ve orta boy şirketlerin ve kendi hesabına çalışan kesimine destek sağlanması ve kamunun tüketim harcamalarının yüzde 20 düzeyinde arttırılmasını öngörüyor. Voyvoda ve Yeldan’ın önerdiği Emek Gelir Desteği paketinin mali yükü 123.5 milyar TL’ye; milli gelire oranı ise yüzde 2.9’una ulaşıyor...