Gündem

Prof. Adem Sözüer: Türkiye, kız çocuklarının tecavüzcülerle evlendirilmeleri teklifine karşı gece gündüz nöbet tutmak zorunda

"Teklifte gerçeğin üzeri örtülüyor 'Tecavüz yok çünkü rıza var' diye örtülüyor; burada geçerli bir rıza söz konusu olamaz..."

14 Nisan 2020 15:12

TBMM Genel Kurulu'nda, cezaevlerinden erken tahliyelere ilişkin infaz indirimi düzenlemesi görüşülürken son dakikada yasaya geçici bir madde eklenmek istendi. "Çocukların tecavüzcülerle evlendirilmesinin" önünü açacak bu düzenleme, yasa metnine girmedi.

Ancak, 2016'da da bir başka torba kanun içinde yasalaştırılmak istenen bu düzenlemeye ilişkin ihtimal gündemden kalkmış değil.

AB müktesebatına uyum kriterlerinin de gözetildiği 2004 yılında yapılan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mahkemeleri Kanunu reformunun mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, "çocuğun rızasını" varsayan bu düzenleme girişimini eleştirirken, "13 yaşındaki bir çocuğun rızası olabilirmiş gibi...  Burada geçerli bir rıza söz konusu olamaz" diyor ve önemli bir uyarı yapıyor:

"Türkiye kız çocuklarının tecavüzcüyle evlendirilmesinin önünü açacak bir teklif kanunlaşmasın diye gece gündüz nöbet tutmak zorunda maalesef. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı bu girişim için bu nöbeti tutmaya mecburuz."

Bir dönem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nı da üstlenen ceza hukuku profesörü Adem Sözüer'in, T24'ün konuya ilişkin olarak yönelttiği sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Dün Meclis’te nabız yoklandı. İnfaz düzenlemesine geçici madde eklemek istendi. Ama kamuoyu oluşunca çocukların tecavüzcülerle evlenmesinin önünü açan ek madde düzenlemeye girmedi. Tehlike geçti mi?

Tüm kamuoyunun da bildiği üzere 2016 Yılında başka bir torba kanunun görüşülürken son anda gece yarısı verilen bir teklifle tecavüzcüyle evlendirmeye cezasızlık getirilmek istendi. Ancak, bizzat Cumhurbaşkanı da devreye girdi ve teklif kanunlaşmadı. Ancak bu girişim durmadı ve durmayacak. Çünkü tecavüzcüyle evlendirmeyi meşru gören bir anlayış var. Devlet, 12-13 yaşındaki kız çocuklarının imam nikahı adı altında bir araya getirilmesine göz yumdukça, bu sorun devam eder. Bu sorundan doğan çocuklar da tecavüzcüyle evlendirmenin geri getirilmesi için istismar edilir.

Bu teklif yasalaşırsa; 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden; mesela 28 yaşındaki (15 yaş farkı) biri bu yaştaki bir çocukla evlendiğinde hapis yatmayacak değil mi?

Yatmayacak. Ama teklifte bir gerçeğin üzeri örtülüyor. "Burada tecavüz yok çünkü rıza var" deniyor..
13 yaşındaki kız çocuğunun rızası olurmuş gibi... Burada geçerli bir rıza söz konusu olamaz.. Diğer yandan, özellikle kaçırıp tecavüz etme olaylarından sonra, çevreden aracılar devreye girip "imam nikâhı ile evlendirelim" diye girişimde bulunurlar. Aile de bir şekilde ikna edilir. Şu anda bile bu teklif kanunlaşacak diye mağdur kız çocuklarının aileleri maddi menfaat v.s ile ikna edilip kanundan yaralanmak isteniyor.

Maddede ‘geçici’ deniyor. Sizce ‘geçici’ olur mu ya da çocuklara karşı işlenen suçu ortadan kaldıran bir düzenlemenin ‘geçiciliği’ olabilir mi?

12-13 yaşındaki kız çocuklarının kaçırılıp tecavüz edilmesi geçici değil ki, sürekli işlenen ve işlenecek olan bir suç. Bu nedenle bu teklif kanunlaşırsa, 4-5 yıl sonra yine kız çocuğunu istismar etmiş 15 yaş büyük cinsel istismarcı ile imam nikâhı ile evlendirilenler için bu kanun tekrar geçici olarak uzatılacaktır. Bu "geçici olacak" gerekçesi, toplumdaki tepkiyi azaltmak üzere ileri sürülmektedir. Cinsel istismarcı ile evlendirme bir kez mevzuata girdikten sonra, kalıcı olacağını özellikle hukukçular gayet iyi biliyor. Kalıcı çözüm, akran çocuklar arasında cebir, tehdit, şiddet içermeyen cinsel davranışların suç olmayacağının açıkça kanuna yazılması. Aslında şimdi de suç değil. Ama Yargıtay özellikle erkek çocuğu cezalandırıyor. Ama imam nikâhı ile evlendirilen bu çocuğun davranışı suçsa, bu suçu işleten aileler hakkında "iştirak"ten dolayı neden hiç ceza davası açılmıyor. Çünkü bu uygulama ile tecavüzcüyle evlendirmenin geri gelmesinin yolu açılmak isteniyor. Kanun doğru uygulansa ve devletin soruşturma ve kovuşturma makamları gerekeni yapsa, hatta diğer ilgili makamlar küçük çocukları bu şekilde karı-koca gibi bir araya getirmenin onlar bakımından sorumluluk doğuracağını söylese bu sorunlar ortaya çıkmaz.
           
AKP 2016 yılından bu yana bu teklifi yasalaştırmaya çalışıyor. Sizce neden?
Tecavüzcüyle evlendirmeye iktidar partisinden karşı çıkanlar da var, muhalefette olup taraftar olanlar da var. 2016 girişiminin engellenmesinde KADEM'in büyük rolü oldu.
Bu konuda partilere göre bir ayrım yapamayız. Burada bir zihniyet sorunu var. "Tecavüz edilen kız çocuğu lekelenmiştir, kimse onunla evlenmez, ortada kalır, tecavüzcüyle evlendirelim bu şekilde onu kurtaralım" zihniyeti.. Bazıları da kız çocuğunun 12 yaşında evlenmesinde sorun görmüyor.Yani kız çocuğunu onuru olan bir birey değil, bir cinsel obje gibi gören zihniyet var. Akademi dünyasında da yargıda da partilerde de var. Türkiye kız çocuklarının tecavüzcüyle evlendirilmesinin önünü açacak bir teklif kanunlaşmasın diye gece gündüz nöbet tutmak zorunda maalesef. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı bu girişim için bu nöbeti tutmaya mecburuz.