Ekonomi

POS TEFECİLER KARAPARA LİSTESİNDE ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 14:16

-POS TEFECİLER KARAPARA LİSTESİNDE ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarını son 3 yıldır uğraştıran POS tefeciler, karapara listelerinde de yer almaya başladı. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 2010 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük öncül suçların başında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve POS tefecilik geliyor. MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimlerinden analiz çalışmalarına tabi tutulan ve aklama suçu özelliği taşıdığı belirlenerek geçen yıl değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar arasında ilk sırada uyuşturucu kaçakçılığı bulunuyor. Öncül suçların yüzde 18'ini uyuşturucu madde kaçakçılığı meydana getiriyor. Bunu yüzde 17'lik suç oranıyla POS tefeciler takip ediyor. Maliye Bakanlığının son yıllardaki vergi incelemelerinde özellikle büyük şehirlerde büyük sorun olarak ortaya çıkan POS tefecilerin karapara niteliğindeki suçlarda da yoğun şekilde yer almaya başladığı dikkati çekiyor. Değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar listesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve POS tefeciliği, yüzde 16'lık oranla usulsüz mali işlemler, yüzde 10'luk oranla tefecilik, yüzde 8'lik oranla örgütlü suçlar, yüzde 7'lik oranla da dolandırıcılık izliyor. Yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik, zimmet, göçmen kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı da diğer öncül suçlar olarak belirleniyor. Göçmen kaçakçılığı da, MASAK'ın öncül suçları arasına girerken, yüzde 7'lik bir oran oluşturan diğer suçlar arasında da, yasa dışı kumar, akaryakıt, altın ve sigara kaçakçılığı, bilişim suçları ve kontör dolandırıcılığı yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Uzmanları tarafından yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda, geçen yıl açılan dosyaların yüzde 54'ü de incelemeye sevk edildi. Suç gelirlerinin aklanması suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmeler sonucunda 6.034 kişi hakkında da çeşitli kurumlara bilgilendirme yapıldı. Bunların 4.078'i Emniyet teşkilatına yönelik bilgilendirme şeklinde gerçekleşirken, bunu 1.401 bilgilendirme ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 296 bilgilendirme ile adli birimler, 113 bilgilendirme ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 37 bilgilendirme ile bakanlıklar, 34 bilgilendirme ile de denetim birimleri izledi. Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı da bilgilendirme kapsamında bulundu. En fazla bilgilendirme de 3.559 olayla uyuşturucu kaçakçılığı için yapılırken, bunu 1.137 olayla usulsüz POS cihazı kullanımı, 353 olayla vergi kaçakçılığı, 230 olayla dolandırıcılık, 211 olayla tefecilik, 112 olayla yolsuzluk takip etti. 432 olayı da SPK suçları, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, gümrük kaçakçılığı, rüşvet, illegal kumar, zimmet, akaryakıt, insan, sigara kaçakçılığı, örgütlü suç faaliyeti, hırsızlık, görevi kötüye kullanma, usulsüz fatura ödeme merkezi işlemleri meydana getirdi. -TERÖRÜN FİNANSMANI- 2007-2010 yılları arasında terörün finansmanı suçu kapsamında açılan dosya sayısı ise 120 oldu. Bunların 2'si 2007 yılında, 39'u 2008 yılında, 31'i 2009 yılında, 48'i de 2010 yılında açıldı. Bu dosyaların 80'ine ilişkin işlemler tamamlanırken, sadece geçen yıl terörün finansmanı kapsamında 354 kişi için suç duyurusu yapıldı. Bunların 119'u için terörün finansmanı, 223'ü için terör örgütü üyeliği, 12'si için de terör örgütüne yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 2010 yılında MASAK bünyesinde terörün finansmanı suçuyla ilgili analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 7.053 gerçek ve tüzel kişi hakkında çeşitli kurumlarla bilgi paylaşımına da gidildi. Bu çerçevede 2.253 kişi için MİT, 2.254 kişi için Emniyet Genel Müdürlüğü, 2.159 kişi için Jandarma Genel Komutanlığı, 267 kişi için Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemeler, 17 kişi için Gelir İdaresi Başkanlığı, 103 kişi için de Dışişleri Bakanlığı ile bilgi paylaşımı yapıldı. -İNCELEMELER VE SUÇ DUYURULARI- Bu arada MASAK, faaliyet alanında daha ayrıntılı inceleme gerektiren konularda son 4 yılda 284 inceleme dosyasını işleme koydu. Bu süreçte, daha önceki dönemden gelenlerle birlikte 462 dosyayla ilgili inceleme tamamlandı. 114 dosya için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Değerlendirme, inceleme dosyaları sonucunda 4 yıllık süreçte suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı da 821 olarak belirlendi. Bunların 753'ü için inceleme, 68'i için de analiz ve değerlendirme sonunda suç duyurusu yapıldı. Aklama suçu duyurularının kaynağa göre dağılımında ilk sırada 58 duyuru ile Savcılıklar geldi. 20 suç duyurusu, şüpheli işlem bildirimlerine dayanırken, 54 suç duyurusunda da kaynağı diğer olaylar meydana getirdi. Aklama suçu duyurularının öncül suçlara dağılımı da, en fazla suç duyurusunun uyuşturucu madde ticareti için yapıldığını ortaya koydu. Uyuşturucu ticareti, suç duyurularının yüzde 38'ini oluştururken, gümrük kaçakçılığı yüzde 22,8'lik oranla ikinci sırada, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas da yüzde 19,9'luk oranla üçüncü sırada yer aldı. Savcılıklara suç duyurusu yapılan karapara aklama suçlarındaki diğer fiiller de, evrakta ve meşruiyet belgelerinde sahtecilik, sahte belge düzenleme-kullanma, yağma, yol kesmek ve adam kaldırmak, şahıs hürriyeti aleyhinde cürümler, devlet şahsiyetine karşı cürümler, silah kaçakçılığı ile devlete ait mühürlerde ve damgalarda taklit olarak sıralandı.