Çevre

Polonezköy'ü 'betonlaştıracak' plana itiraz var

Sivil toplum kuruluşları, tabiat parkı Polonezköy'ü betonlaştıracak plana itiraz etti. STK'lar itiraz dilekçesinde ormanların zarar göreceğini ifade etti

25 Ocak 2014 11:48

İstanbul ’da doğal güzelliğiyle ünlü Polonezköy’ü yapılaşmaya açacak imar planına karşı 4 meslek odası itiraz etti. Şehir Plancıları, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Çevre Mühendisleri Odası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne 10 maddelik itiraz gerekçelerini içeren dilekçeyi sundu.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre,  İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy, 1842’de Polonya’dan kaçanlar tarafından kurulan, kentin doğal güzelliklerini ve özgün kültürünü koruyan ender tabiat parklarından biri. 1994 yılında tabiat parkı ilan edilen Polonezköy’de koruma statüsünden dolayı yıllardır herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyordu. Bu nedenle Polonezköy’le ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları yapıldı.

Ancak planlar köye düşük ve seyrek yoğunluklu konut, turistik tesisler, banka ve finans kurumları kurulabilmesinin önünü açıyordu. Bu da uzmanlara göre Polonezköy’ün betonlaşması anlamına geliyordu. Bu nedenle dün 4 meslek odası ve ÇEKÜL, Kuzey Ormanları Savunması, Kent Hareketleri gibi bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte karara askı süresinin son günü itiraz etti.

Sivil toplum kuruluşlarının itiraz dilekçesinde plandaki çelişkiler tek tek dile getirildi. Dilekçede, Polonezköy’le ilgili, “Doğal bitki örtüsünün yapılaşma hesaba katılmaksızın bütün olarak korunması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı. Dilekçede ayrıca planlarda öngörülen açık yüzme havuzu, perakende ticaret birimleri, ofis, muayenehane, müze, kütüphane, sergi salonu, restoran, kafeterya, banka, finans kurumları gibi yerlerin köy yerleşim alanının mevcut genel dokusunu bozacağı da ileri sürüldü. Dilekçede, bölgedeki halihazırda var olan kaçak yapıların imar planı ile birlikte yasal hale geleceği, ayrıca yeni yapılaşmaların da önünü açacağı vurgulandı.

 

Orman tahrip olacak

 

Meslek odalarının itiraz noktalarından biri de yapılaşmayla oluşacak nüfus yoğunluğunu ormanlarda tahribata yol açacağı, koruma altındaki ormanların ve Polonezköy Tabiat Parkı ekolojik etki alanı içindeki Ömerli Havzası ekolojik koridorlarının da olumsuz etkileneceği yönündeydi. Ayrıca itiraz dilekçesinde dikilecek yeni ağaçların farklı bir ekosistem oluşturması sebebiyle var olan ekosistemi devam ettirmesi ya da tahrip olmasına engel olmasının da mümkün olmayacağı belirtildi. Dilekçede yapılaşmanın sadece Polonezköy yerleşik alanı ile sınırlı kalmayıp yayılacağı ve koruma altındaki ormanların, bitki örtüsünün geniş bir alanda zarar göreceği ifade edildi. Gerekçeleri sıralayan meslek odaları imar planının iptal edilmesini istedi.

Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önüne toplanan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yaptı. Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Akgün, Polonezköy’ün zengin doğal dokusu, tarihsel ve kültürel kimliği, özgün kırsal yerleşme karakteri bakımından evrensel bir miras olduğunu anlatarak, hazırlanan planın koruma amacından uzak, tahrip edici olduğunu söyledi. Akgün, askıda bekleyen imar planının derhal durdurulması gerektiğini savundu.