Ekonomi

Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu: Hükümetin ilave borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılması planlanıyor

08 Ekim 2020 14:19

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda AKP'li vekillerce sunulan bir önergeyle hükümetin 2020 ilave borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılması isteniyor. 

Habertürk'ün haberine göre, Plan Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeyle, 4749 sayılı kanuna eklenecek geçici madde uyarınca hükümet 2020 yılını öngörülenden iki misli borçlanmaya gidebilecek. 

Gerekçe pandemi

Önergede borçlanma miktarının artırılmasına gerekçe olarak koronavirüs (Covid-19) pandemisi gerekçe gösterildi. Bu önergeyle ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve pandemi nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 'Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması'nın hedeflendiği iddia edildi. 

Önergede şu ifade yer aldı: "Covid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için geçici olarak alınan ekonomik tedbirlerin mali etkilerini de kapsayan 2021-2023 Yeni Ekonomi Programında (YEP) yer alan 2020 yılı bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yine pandemi nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması amacıyla sene başında Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması hedeflenmektedir."