Yaşam

ÖZEL OKULLARA UYARI GELİYOR ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 17:36

-ÖZEL OKULLARA UYARI GELİYOR ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Rekabet Kurulunun Özel Okullar Birliği Derneği ve 32 özel okula ilişkin yaptığı incelemede, dernek ve okullara rekabeti bozucu ihlallere son verilmesi, aksi takdirde işlem başlatılacağı yönünde görüş bildirilmesi karara bağlandı. Rekabet Kurulunun son toplantısında aldığı kararlar, internet sayfasında yayımlandı. Türkiye'de faaliyet gösteren özel okulların ve bu okulların bir araya gelerek oluşturdukları teşebbüs birliklerinin ücret ve personel politikası konusunda anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda, 2001 Nisan ayı içinde İstanbul'da faaliyet gösteren vakıf okullarının toplantılar düzenlemek suretiyle 2001-2002 öğretim yılı okul ücretleri, burslar ve maaşlarla ilgili konularda görüşme ve bilgi paylaşımında bulunmalarının yasayı ihlal olarak değerlendirilebileceğine karar verildi. Ancak, söz konusu ihlalin zamanaşımına uğraması nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığı karara bağlandı. İlgili pazarda faaliyet gösteren özel okulların yetkililerinin Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği ve Ankara Özel Okullar Derneği bünyesinde yapılan toplantılarda fiyat politikalarına yönelik görüşme ve bilgi paylaşımında bulunmalarının, yasayı ihlal olarak değerlendirilebileceği görüşüne varıldı. Ayrıca, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nce benimsenmiş olan ''Özel Okullar İlkeleri''nin, ''Çalışma Ortamı, Çalışanlar, Öğretmen Alımları'' ile ''Öğrenci Alımları'' bölümleri altındaki bazı hükümlerinin de rekabeti bozucu nitelikte teşebbüs birliği kararı olarak değerlendirilebileceği kararlaştırıldı. Söz konusu ihlallere ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Bununla birlikte ihlallere son verilmesi, aksi takdirde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı hususlarında, Ankara'da faaliyet gösteren özel okullara iletilmek üzere Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İstanbul'da faaliyet gösteren özel okullara iletilmek üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'ne görüş bildirilmesini teminen Rekabet Kurumu Başkanlığının görevlendirilmesi kararlaştırıldı.