Yaşam

ÖSYM'nin ''Uzman ve uzman yardımcılığı atama yönetmeliği'' ANKARA (A.A)

19 Kasım 2011 13:18

-ÖSYM'nin ''Uzman ve uzman yardımcılığı atama yönetmeliği''  ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), istihdam edeceği uzman ve uzman yardımcılarının işe alınma, atanma ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirledi. ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, ÖSYM uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları; ÖSYM uzmanlığına atanma usul ve esasları; uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esaslarıyla görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyor. Buna göre, uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavıyla alınacaklar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM'ce yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşacak. Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre ÖSYM tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında komisyon tarafından yapılacak. Yazılı sınav, başkanlık tarafından klasik veya test ya da klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilecek. Yazılı sınavda, sınav soruları komisyon tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak. ÖSYM, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilecek.  Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerde aranacak özellikler şöyle belirlendi: ''657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak. Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve bu yönetmeliğin belirlediği bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Giriş sınavının yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puana sahip olmak.'' Başvurular sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılacak. Ayrıca sınav başvuru formu doldurulmak suretiyle şahsen, elden veya posta yoluyla başvuru da yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması komisyon tarafından yapılacak. Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamayacaklar. Yazılı sınav konuları, ÖSYM'nin ihtiyaçları dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla belirlenmiş konular veya yabancı dillerden oluşacak.

ETİKETLER

haber