Yaşam

Osman okula gidemiyor

UNICEF'in "Sanatsal Ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu"na göre dizilerdeki çocuk oyuncular koşullardan şikayetçi...

19 Aralık 2011 02:00

T24 - UNICEF'in "Sanatsal Ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu"na göre dizilerdeki çocuk oyuncular koşullardan şikayetçi...

 

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye’deki çocuk oyuncular, çalışma saatlerinin uzun ve düzensiz olmasından, okul saatlerine denk gelmesinden şikayetçi.

UNICEF ve ILO’nun işbirliği ile yapılan ‘Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu’na göre, Türkiye’de çocuk oyuncuların çalışma koşulları çalışma öncesi, anında ve sonrasında, uluslar arası standartların altında. Bu konulardaki yasal düzenlemeler yetersiz. Proje kapsamında yapılan gözlem ve görüşmelere göre, çoğu zaman sözleşme yapılmıyor, yapılan sözleşmelere uyulmuyor, çekimlerin zaman ve koşulları çocukların gelişim düzeylerine ve durumlarına bakılmadan ayarlanıyor.

Çocuk oyuncular en çok, çalışma saatlerinin uzun ve düzensiz olmasından, okul saatlerine denk gelmesinden, okula devam edememekten, ders çalışma gibi etkinlikler için uygun ortam sunulmamasından şikayetçi. Anneler ise genel olarak, çocukların çalışma saatlerinin çok ve düzensiz olduğunu, çalışılan şirkete göre değişiklik gösterdiğini, okul saatleri içindeki çekimlerin çocukların eğitim süreçlerine zarar verdiğini, özellikle ajanslara bağlı olarak çalışan çocukların tüm haklarının ajansta olmasının bir adaletsizlik olduğunu kaydediyor.

Rapora göre yetişkin oyuncuların setlerde gözlemledikleri olumsuz koşul ve şartlar şöyle: "Çekimlerin ve bekleme sürelerinin uzun olması. Gece çekimlerinin olması. Dinlenme, beslenme, uyuma ve oynama gibi çocuğun temel ihtiyaçlarına yönelik ortamda bir düzenleme olmaması. Çok sıcak ya da soğuk olması gibi çekim yapılan fiziki ortamların çocuklar için uygun olmaması. Çekim ortamlarında çalışan personelin, çocuğun gelişimi ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olması. Küfürlü konuşmalar, azarlama gibi çocukla olan iletişim biçimlerine dikkat edilmemesi."

Raporun sonuç bölümünde ayrıca şu ifadelere yer veriliyor: “İlgili alan yazın ve yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler ışığında çocuk oyunculuğunun çocuğun psiko-sosyal ve akademik yaşamına hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olabileceği görülmektedir. Çocuk oyunculuğunun çocuk ve aile hakları, çocuk oyuncuların çalışma koşulları (örn. fiziksel, zamansal, mekansal, sosyal, eğitsel vb.) ve gelişim özellikleri göz önüne alınarak oyunculuk yapmaları bu bağlamda olumlu etkiler yapabilecekken, bunların göz ardı edilmesi çocukların psiko-sosyal ve akademik gelişmeleri üzerinde oldukça olumsuz etkilere yol açabilecektir.”


 

ETİKETLER

haber