Politika

Ölenlerin yakınlarına ve sakat kalanlara maaş ANKARA (A.A)

14 Kasım 2011 21:21

-Ölenlerin yakınlarına ve sakat kalanlara maaş  ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, Van depreminden etkilenenlere yönelik kanun tasarısının Bakanlar Kurulunda ele alındığını belirterek, ''Van'da meydana depremler sonucunda malul kalan ve ölen sigortalılarla bunların hak sahiplerine olumlu anlamda maaş bağlanması ve bunlar için öngörülen birtakım tıbbi imkanlardan katılım payı alınmaması, kanunun bir maddesi değiştirilerek gündeme getirilmektedir'' dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de ''Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı'' taslağıyla ilgili bilgi verdiğini belirten Arınç, konunun taslak olarak tartışıldığını, taslağın çok kapsamlı olduğunu ve henüz tasarıya dönüşmediğini ifade etti. Arınç, taslağın en kısa sürede tasarı haline getirilip TBMM'ye sevk edilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını bildirdi.  Bakanlar Kurulu gündeminin ana maddelerinden birisinin de Van depremiyle ilgili yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyen Arınç, depremde şu ana kadar 644 kişinin hayatını kaybettiğini, 252 kişinin enkaz altından kurtarıldığını anımsattı. Arınç, bölgede 71 bin 390 çadır dağıtıldığını ifade ederek, ''Son 1999 depreminde dağıtılan çadırlardan birkaç misli daha fazladır. Bu konuda büyük bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Depremin yaralarını sarmak için aldığımız ilave tedbirler de hem yurt içi hem yurt dışı katkılarla şu anda süratle devam etmektedir'' diye konuştu.  Bakanlar Kurulunda ele alınan diğer bir konunun Van depreminden zarar görenlere yönelik tedbirler olduğunu bildiren Arınç, ''Van depreminden zarar görenlerle ilgili olarak  geçmişte aldığımız bazı tedbirler vardı. Esnaf ve sanatkarlara, çalışanlara, çalışamayanlara ve vergi borçlarının ertelenmesine yönelik olarak. Bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok önemli bir kanun tasarısını Bakanlar Kurulunda imzaya sundu'' ifadelerini kullandı. İmzaları tamamlanan bu tasarının yarın TBMM'ye sevk edilmesinin beklendiğini ifade eden Arınç, ''Bu kanun tasarımızda çok önemli bir katkıyı da Van depreminde zarar görmüş, vefat etmiş insanlarımız için kullanacağız'' diye konuştu. Arınç, tasarının tek maddesinde, ''23.10.2011 ve 9.11.2011 (1. ve 2. Van depreminde) tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan (çalışma gücünü kaybeden) veya ölen sigortalılar ile bunların hak sahiplerine, kanunda öngörülen prim, hizmet ve sigortalılık sürelerine ve 4. maddenin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki sigortalılar için aranan prim ve prime ilişkin borcu olmamasına ilişkin şartlar aranmaksızın daha uygun koşullarda aylık bağlanması, bağlanan aylıkların artırılması, kesilmesi veya yeniden bağlanması konusunda 5510 sayılı kanun hükümlerinin esas alınmasıyla depremlerde yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaması amaçlanmaktadır'' hükmünün yer aldığını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Arınç, bu konuda bilgi verirken bazı teknik tabirler kullandığını ifade ederek, ''Bunun özeti şudur; Van'da meydana gelen başından bu yana depremler sonucunda malul kalan ve ölen sigortalılarla bunların hak sahiplerine olumlu anlamda maaş bağlanması ve bunlar için öngörülen birtakım tıbbi imkanlardan katılım payı alınmaması, kanunun bir maddesi değiştirilerek gündeme getirilmektedir. Bu da Van depreminde mağdur olan insanımız için çok önemli katkı sağlayacaktır'' dedi. -TRT Genel Müdürü yeniden Şahin- Bülent Arınç, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in görev süresinin dolması nedeniyle müracaat eden adaylar arasından RTÜK'ün 3 adayı değerlendirmeye aldığını belirterek, üç ismin Başbakanlığa bildirildiğini ve 3 aday içerisinden TRT Genel Müdürlüğüne yeniden İbrahim Şahin'in atanmasına dair Bakanlar Kurulu kararının imzalandığını bildirdi.