Politika

'Okul müdürleri öğretmenler odasına gizli kamera mı yerleştiriyor?'

Tanrıkulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a “ Bazı okullarda okul müdürlerinin öğretmenler odasına gizli kamera yerleştirdikleri iddiaları doğru mudur?” diye sordu

14 Mayıs 2013 18:30

Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA


CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği, “ Bazı okullarda okul müdürlerinin öğretmenler odasına gizli kamera yerleştirdikleri iddiaları doğru mudur?”, “Kamu, bağlı işletme ve kurumlarında çalışma odaları ve alanlarında kamera ile takip sistemleri bulunmakta mıdır?” sorularının gerekçesi şöyle:


İmzanız ile yayımlanan 2010/2 sayılı genelge uyarınca Kamu kurum ve bağlı işletmelerine gizli kamera yerleştirilmesi yasaklanmıştır. İlgili maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet yürütülen mahallerin kamera ile izlenmesi uygulamaları gözden geçirilecek; hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan veren uygulamaların tespit edilmesi durumunda, bu uygulamaların önüne geçilmesi hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.” ifadesi yer almaktadır.


Hangi  kurumlarda ‘gizli kamera’ var?


- Kamu, bağlı işletme ve kurumlarında çalışma odaları ve alanlarında kamera ile takip sistemleri bulunmakta mıdır?


- Kamu kurumlarında kamera takip sistemleri ile çalışanların izlendiği, takip edildiği iddiaları doğru mudur?
 

- Halen hangi kamu kurumlarında ve bağlı işletmelerinde açıktan görüntü alan veya gizli kamera ile kayıt izleme sistemi bulunmaktadır?


- Bazı okullarda okul müdürlerinin öğretmenler odasına gizli kamera yerleştirdikleri iddiaları doğru mudur? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır?