Yaşam

Okul kantinlerine LPG uyarısı ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 13:38

-Okul kantinlerine LPG uyarısı ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, okul müdürlüklerine yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce okul kantinlerindeki LPG tüpleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve kantinlerin en az ayda bir kez denetlenmesi talimatı verdi. MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü Murat Bey Balta, okul müdürlüklerine, 19 Eylül'de başlayacak 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde önce yapılması gereken hazırlıklara ilişkin yazı gönderdi. Okullardaki güvenliğin sağlanmasına yönelik uyarıların yer aldığı yazıda, okul binalarının depreme dayanıklılığı ile ilgili daha önce Bakanlıkça yayımlanan genelge doğrultusunda teknik rapor alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca yangın konusunda alınan önlem ve söndürme tedbirlerinin yeterli olup olmadığına dair ilgili kurumdan rapor alınması istenen yazıda, okulda gece bekçisinin bulunmaması halinde de durumun en yakın emniyet birimine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.  Yazıda, okullardaki bütün bölümlerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterilmesi; sıraların temizliği, boya-badana, WC ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerin okullar açılmadan tamamlanması talimatı verildi. Yazıda, atölye ve laboratuvarların da gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi uyarısı yapıldı. Okul kantinlerindeki LPG tüpleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması talimatı verilerek, ayrıca okul kantinlerinin yetkililerce ayda en az biz kez denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Okullardaki yönetim ve öğretmenler kurulu çalışmaları ile eğitim-öğretim etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verilen yazıda, öğretmenler kurulu çalışmaları çerçevesinde öğretim yılı başında yapılan toplantılarda başta Anayasa olmak üzere kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin yönetici, öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümleri ile okulun kuruluş amaçlarının okunup açıklanması; öğretmenlerin görüşülen konularla ilgİli düşüncelerinin tutanaklara ayrıntılı olarak yansıtılması, görüşme sonuçlarının da karara bağlanması gerektiği belirtildi. -Başarısız öğrencilere takip- Yazıda, ''Yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı ele alınması; yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılarak başarının artırılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılması'' istendi.  Eğitim-öğretim etkinlikleri kapsamında okul müdürünün çeşitli zamanlarda öğretmenlerin derslerini izleyerek rehberlikte bulunması gerektiği belirtilen yazıda, Bakanlığın ''Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı'' kapsamında plan hazırlanması talimatında bulunuldu. Yazıda, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için çalışmalar yapılması da istendi.