Gündem

OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayımlandı

689 ve 690 sayılı KHK'lar ile 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi

29 Nisan 2017 22:04

OHAL kapsamında 689 ve 690 sayılı iki  yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK ile çok sayıda kamu personelinin ihracına ve göreve iadesine yer verildi. 

3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi. Bunlardan üçü TBMM’de, üçü Danıştay’da, 19’u Yargıtay’da, altısı Yüksek Seçim Kurulu’nda, altısı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda, üçü Başbakanlık Merkez Teşkilatı’nda, 201’i Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, ikisi Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda, 23’ü Sermaye Piyasası Kurulu’nda, biri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda, biri Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nda, 1127’si Adalet Bakanlığı’nda görevliydi. Adalet Bakanlığı'ndan bin 127 personelin, Diyanet İşleri'nden 201 personelin ihraç edildiği öğrenildi.


Kamudan ihraç edilen personelin tam listesine ulaşmak için tıklayın...


KHK uyarınca 484 akademisyen ve 98 iaderi personelin görevine son verildi. 731 kamu personeli göreve iade edildi.


Görevine iade edilen kamu personelinin tam listesine ulaşmak için tıklayın


 

TSK’da ihraçlar

 

Öte yandan Jandarma’da 50, Genelkurmay’da sekiz, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 120, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 447 kişi ihraç edildi.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bu kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.

Tuğgeneral Okan'in rütbesi darbe girişimi sonrası yükseltilmişti. Okan, tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası geçen Ocak ayında tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nda Gül ve Erdoğan'ın başyaverliğini yapan Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da KHK ile ihraç edildi.

 

İhraç davaları düşürülüyor

 

Kararnamede en çarpıcı maddeler arasında ihraç edilenlerin açtıkları davaların düşürülmesiyle ilgili karar oldu.

Buna göre, dava açanların dosyaları "Karar verilmesine yer olmadığına dair" karar verilerek düşürülecek ve dava masrafları da direkt davaya açana yüklenecek. Ayrıca yeni dava da açılamayacak ve mahkemeler dosyaları direkt OHAL komisyonuna gönderecek.

"Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir.”

 

59 öğrencinin ilişiği kesildi

 

Yayınlanan KHK ile yurtdışında burslu okuyan 59 öğrencinin de ilişiği kesildi. 


İlişiği kesilen öğrencilerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız


Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verildi.

 

Kapatılan dernekler

 

14 dernek, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf kapatılırken 5 derneğin yeniden açılmasına izin verildi.

Radyo ve televizyonlarda takviye edici gıda ve sağlık ürünlerinin de satışı yasaklandı.


Kapatılan derek ve kuruluşların listesine ulaşmak için tıklayın


 

Rektörler yurt dışına çıkış için gerekli izni YÖK Başkanından alacak

 

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı KHK ile rektörler yurt dışına çıkış için gerekli izni YÖK Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alacak.

 

Yurt dışındaki boşanmalar Türkiye'de tanınacak

 

Kararnameyle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na yabancı ülke adli ve idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin yeni bir hüküm eklendi.

Buna göre, yabancı ülke adli ve idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararlar, tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili makam tarafından alınmış ve usulen kesinleşmiş olması, Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilecek.

Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

 

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konulacak

 

Bu arada, yapılan bir diğer düzenlemeyle, artık göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara el konulacak.

El konulan araçlar, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması, toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması durumunda, sahibine iade edilmeyecek.

Bu durumda sahibinin, aracın değeri kadar teminatı, el koyma tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilecek. Aksi takdirde, Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacak. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacak.

KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ilişkin de düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda, Komisyon kararlarına karşı ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine dava açılabilecek. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecek.

 

Evlilik programları yasaklandı mı?

 

Yayımlanan kararnamede son dönemde tartışma konusu olan evlilik programlarının da kaldırıldığı bildirildi. Ancak bu kararın "sadece uydu televizyonlarını ilgilendirdiği" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Reuters'tan Ercan Gürses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda evlilik programlarının kapatılmasıyla ilgili iddiasını "Yeni KHK, dating yapan uydu TV'leri ilgilendiriyor. Evlilik programlarının kaldırılması sözkonusu değil--Hükümet kaynağı" ifadeleriyle dile getirdi. 

Evlilik programları yasaklandı. KHK'de evlilik programları ile ilgili kısım şöyle:

“(4) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”


İşte 689 sayılı KHK'nın tam metni

İşte 690 sayılı KHK'nın tam metni