Ekonomi

ÖĞRETMENLERİN UMUDU EK İŞTE ANKARA (A.A)

23 Kasım 2010 12:25

-ÖĞRETMENLERİN UMUDU EK İŞTE ANKARA (A.A) - 23.11.2010 -  Anadolu Eğitim Sendikası'nın (AES) yaptığı ankete göre, öğretmenlerin yüzde 7'si ek işte çalışırken, yüzde 65'i geçinebilmek için ek iş yapmayı düşünüyor. Alınan bilgiye göre, AES tarafından ''öğretmenlerin sorunlarının tespitine'' yönelik Türkiye genelinde 81 ilde bin 240 öğretmene anket uygulandı. Buna göre, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 52'si ''mesleğinden memnun olduğunu'', yüzde 34'ü ise ''memnun olmadığını'' beyan etti.  Öğretmenlerin yüzde 93'ü ''eğitim çalışanı olarak hak ettiği saygıyı gördüğüne ve emeğinin karşılığını aldığına'' inanmıyor. Yine yüzde 93'ü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin özlük haklarını düzenleyen mevzuatından memnun değilken, yüzde 3'ü mevzuatı iyi buluyor.  Yüzde 86'sı ''yapılan atama, idarecilik ve görevde yükselmelerin adil olmadığına'',  yüzde 5'i ise ''adil olduğuna'' inanıyor. Öğretmenlerin yüzde 43'ü zaman zaman çalıştığı kurumdan istifa etmeyi düşünürken, yüzde 16'sı bu konuda kararsız durumda. İstifayı düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 41. Öğretmenlerin yüzde 47'si kendisini psikolojik açıdan sağlıklı bulmazken, yüzde 33'ü sağlıklı olduğunu düşünüyor. Yüzde 65'i ''ev, araba, arsa, tarla ve benzeri mallardan hiçbirine sahip olmadığını'' belirtirken, yüzde 23'ü ''araba'', yüzde 7'si ''ev ve araba'', yüzde 4'ü ''ev'', yüzde 1'i ise ''arsa veya tarla'' sahibi durumunda. Öğretmenlerin yüzde 96'sı eğitim çalışanlarının ''sözleşmeli-kadrolu diye ayrıştırılmasını'' doğru bulmazken, yüzde 3'ü bu ayrımı destekliyor. Kadrolu öğretmenlerin bir kısmına zorunlu hizmet affının getirilmesine öğretmenlerin yüzde 76'sı karşı çıkarken, yüzde 15'i bunu doğru buluyor. -''ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 86'SI BORÇLU''- Öğretmenlerin yüzde 77'si ''zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara tayin ve maaş yönünden pozitif ayrımcılık yapılmasını'' desteklerken, yüzde 18'i bu yönde bir ayrımcılığa karşı çıkıyor. Öğretmelerin yüzde 55'inin ''5000 TL üzerinde'', yüzde 22'sinin ''2000-5000 TL'', yüzde 9'unun ''1000 TL'den az'' borcu bulunuyor. Hiç borcu bulunmayanların oranı ise yüzde 14. Ankete katılanlar arasında, gelirine katkı sağlamak için ek iş yapmayı düşünenlerin oranı yüzde 65. Yüzde 7'si ise zaten ''ek iş yaparak'' geçiniyor. Ek iş ''yapıp yapmamakta kararsız'' olanların oranı yüzde 12, yapmayı düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 16. Öğretmenlerin yüzde 73'ü istedikleri bir il veya ilçeye tayinlerinin çıkması için 5 yıldan fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyor.  Kılık-kıyafet yönetmeliğinin ''esnetilmesi gerektiğini'' düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 45, kıyafetin tamamen serbest olması gerektiğine inananların oranı yüzde 22, ''beyaz önlük şartı'' getirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 17, ''mevcut yönetmeliğin korunması'' gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 16 düzeyinde.  Öğretmenlerin yüzde 52'si okul nöbetlerinin ''isteğe bağlı-ücretli'', yüzde 25'i ise ''zorunlu-ücretli'' olması gerektiğini düşünüyor. Okul nöbetlerinin mevcut haliyle sürmesi gerektiğini düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 14 olurken, yüzde 9'u nöbetlerin tamamen kaldırılmasını istiyor.  Öğretmenlerin yüzde 86'sı ise toplu taşımadan ücretsiz yararlanılması gerektiğini düşünüyor. -ÖĞRETMEN GELECEKTEN UMUTSUZ- Öğretmenlerin yüzde 82'si, okullarını temizlik, araç-gereç, güvenlik gibi fiziksel donanım açısından yeterli bulmazken, yüzde 11'i yeterli olduğunu düşünüyor. Mevcut eğitim sendikalarının öğretmenleri yeterince temsil ettiğine inanmayan öğretmenlerin oranı yüzde 85 olurken, yüzde 4'ü ''sendikaların kendilerini yeterince temsil ettiğine'' inanıyor.   Öğretmenlerin yüzde 52'si eğitim sisteminin ve çalışanlarının durumunun gelecekte ''daha kötü olacağına'' inanıyor. Öğretmenlerin yüzde 37'si durumun aynen sürüp gideceğini, yüzde 7'si ise ''daha iyi olacağını'' düşünüyor. -''ÖĞRETMENLER YILDAN YILA YOKSULLAŞTI''- Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Cansel Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anketin, öğretmenlerin ciddi sorunlarla boğuştuğunu ve bu bakımdan meslekleriyle barışık olma düzeylerinin, olması gereken seviyeye ulaşamadığını gösterdiğini söyledi.  Öğretmenlerin içinde bulundukları sorunların sadece parasal sebeplerden kaynaklanmadığını belirten Güven, sorunların büyük bir bölümünün öğretmenlerin sahip oldukları hakların yetersizliğinden ve çalışma koşullarındaki olumsuzluklardan kaynaklandığını savundu. Anket sonucunda, öğretmenlerin maddi sıkıntılar ve borç yükü altında olduklarının ortaya çıktığını ifade eden Güven, ''Türkiye’de 'orta sınıfın sembolü' olarak kabul edilen öğretmenlerin, aslında orta sınıftan alt gelir düzeyi olarak tabir edilen sınıfa gerilediği görülmüştür. Öğretmenlerin yüzde 65'i ev, araba, arsa gibi menkul veya gayrimenkullerden herhangi birine sahip değildir ve ek iş yapmak istemektedir. Borçlu öğretmenlerin sayısı da oldukça yüksektir. Kamuoyuna ballandıra ballandıra sunulan öğretmen maaş miktarlarının ve ek ders ücretlerinin yetersizliği, öğretmenleri yıldan yıla yoksullaştırmaktadır'' dedi.