Yaşam

Öğretmenler okulları yetersiz buluyor

Öğretmenler, eğitim sistemimizde öğrenme ortamlarının yeterli olmamasından şikayetçi.

14 Mayıs 2009 03:00

Eğitim-Bir-Sen tarafından öğretmenler üzerinde yapılan araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 27.4'ü öğrenme ortamlarının kesinlikle yetersiz olduğunu, yüzde 26.1'i de yetersiz olduğunu düşünüyor.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 78 ilden bin 918 öğretmenin katıldığı “Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi” konulu bir anket yaptı. Başta öğrenciler, öğretmenler ve veliler olmak üzere eğitim camiasını yakından ilgilendiren “Öğrenme Ortamları” araştırmasına katılan öğretmenlerin yüzde 65.6'sı ilköğretimde, yüzde 34.4'ü ortaöğretimde görev yapıyor.

Okullar ve araç gereçler yetersiz


Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 27.1'i okullarındaki eğitim araç-gereçlerinin kesinlikle yetersiz olduğunu, yüzde 25.3'ü yetersiz olduğunu düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 30.9'u ise kısmen yeterli olduğunu savunurken yüzde 12'si yeterli olduğunu, yüzde 4.7'si de kesinlikle yetersiz olduğunu ifade ediyor.

Öğretmenlerin yüzde 27.5'i okullarının ve sınıflarının fiziksel şartlarının kesinlikle yetersiz olduğunu kaydederken yüzde 24.9'u yetersiz olduğunu, yüzde 27.8'i kısmen yeterli olduğunu, yüzde 14.8'i yeterli olduğunu, yüzde 5'i ise kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyor.

Okulların neredeyse tamamında
spor tesisleri yetersiz


Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 77.7'si okullarının çok amaçlı salon ve spor tesislerinin yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre spor tesislerinin kısmen yeterli olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 12.1 olurken, yüzde 10.2'si ise yeterli ve kesinlikle yeterli olduğunu belirtiyor.

Öğretmenlerin yüzde 34.6'sı okullarındaki laboratuarların kesinlikle yetersiz olduğunu, yüzde 24'ü yetersiz olduğunu kaydediyor. Öğretmenlerin yüzde 25.5'i ise laboratuarların kısmen yeterli olduğunu, yüzde 11.5'i yeterli olduğunu, yüzde 4.4'ü ise kesinlikle yeterli olduğunu kaydediyor.

Kütüphaneler yetersiz

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 32.5'i okullarındaki kantinin kesinlikle yetersiz olduğunu düşünürken yüzde 20.6'sı da yetersiz olduğunu kaydediyor. Kantinlerin kısmen yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 23.4'ü bulurken, yüzde 18'i yeterli olduğunu, yüzde 5.5'i ise kesinlikle yeterli olduğunu savunuyor. Öğretmenlerin yüzde 33.7'si ise okullarındaki kütüphanenin kesinlikle yetersiz olduğuna, yüzde 24'ü de yetersiz olduğuna inanıyor. Öğretmenlerin yüzde 24.4'ü kütüphanelerin kısmen yeterli olduğunu kaydederken yüzde 12.9'u yeterli olduğuna ve yüzde 5'i kesinlikle yeterli olduğuna inanıyor.

Öğrenme ortamlarının öğretmenlerin yetersiz ve kesinlikle yetersiz olarak düşündükleri oranlar bakımından sıralandığında; çok amaçlı salon ve spor tesisleri yüzde 77.7, laboratuarlar yüzde 58.6, kütüphane yüzde 57.7, kantin yüzde 53.1, okulun ve sınıfların fiziksel şartları yüzde 52.4, eğitim araç-gereçleri yüzde 52.4 olarak görülüyor.

İlköğretim okulları daha yetersiz

Araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenlerinin yüzde 55.6'sı öğrenme ortamlarının yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduğunu; ortaöğretim öğretmenlerinin yüzde 49.5'i yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduğunu söylüyor. İlköğretim öğretmenlerinin yüzde 82.5'i okullarının çok amaçlı salon ve spor tesislerinin yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduğunu, ortaöğretim öğretmenlerinin ise yüzde 68.5'i yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduğunu düşünüyor.