Yaşam

'Öğretmenin sınırı yok'

Garanti Bankası, ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, "Öğretmenin Sınırı Yok" adını verdi

09 Aralık 2008 02:00

Garanti Bankası, ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, "Öğretmenin Sınırı Yok" adını verdiği uzun soluklu bir proje başlattı. 

Garanti Bankası, ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, "Öğretmenin Sınırı Yok" adını verdiği uzun soluklu bir proje başlattı. Garanti, proje kapsamında, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'yla (MEB) 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Garanti'nin toplam 15 milyon YTL'lik kaynak ayırdığı projenin, 2008-2009 eğitim yılında başlaması ve bu kapsamda toplam 100 bin öğretmene eğitim verilmesi hedefleniyor. Garanti, projeyi kurumsal bir yapıya kavuşturarak, öğretmenlere yönelik sürdürülebilir iyileştirmeler yapmak amacıyla faaliyet gösterecek Öğretmen Akademisi Vakfı'nın kuruluş işlemlerini sürdürüyor.

Merkezi İstanbul'da olacak vakfın ana hedefi, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde; araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen, özgüven sahibi; kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen; evrensel değerleri benimsemiş ve ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak öğretmenlerin gereksinimlerine cevap verebilmek. Öğretmenlerin ve toplumda eğitim sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası ve ulusal işbirliklerini destekleyen vakıf, teknoloji ve internetin olanaklarından maksimum yararlanarak, ulaştığı kitlelerin sayısını artırmayı planlıyor. Araştırmalar yapmayı, öğretmenleri bilimsel araştırmalara teşvik edici programlar düzenlemeyi hedefliyor.

Projenin İşleyişi

İlk yıl belirlenen illerde pilot olarak başlatılacak proje, 5 yıl içinde ülke çapında yaygınlaştırılacak. Programlara, ilköğretimde görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve ve müfettişler, gönüllülük esasına dayanarak ücretsiz katılabilecek. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenecek eğitimler, okullarda ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek. Proje için özel olarak yetiştirilen eğitmenler, "Sınıf Yönetimi", "Öğrenme ve Öğretme Teknikleri" ve "Değerlendirme" gibi konularda eğitim verecek. Eğitime katılan öğretmenler, MEB onaylı sertifika alacak.

İlk Proje: Öğretmenin Sınırı Yok

Garanti Bankası, Öğretmen Akademisi Vakfı aracılığıyla öğretmenlere yönelik gerçekleştireceği projelerin ilkine, "Öğretmenin Sınırı Yok" adını verdi. Projenin adı, iki ayrı anlamı kapsayacak şekilde düşünüldü. İlk olarak, eğitim sürecinin, bireyi yaşama hazırlayan bir araç değil, yaşamın ta kendisi olduğuna ve bir ömür boyu sürmesi gerektiğine dikkat çekilmek istendi. İkinci olarak, öğretmenlerimizin bildikleriyle yetinmeyen, üstlendikleri önemli sorumluluğu yerine getirirken hiçbir engel tanımayan, daha da iyisini yapmaya odaklanmış kişiler olduğu ifade edilmek istendi. Çünkü Garanti; çağdaş, demokrat, aydın, üretken, özgüveni ve hoşgörüsü yüksek, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, eleştirel düşünebilen, düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler çoğaldığı zaman, öğrenmeyi temel gereksinim olarak gören nesillerin yetiştirilebileceğine inanıyor.

ETİKETLER

eğitim