Yaşam

Öğretim üyelerine yeni denge

YÖK, döner sermayeden pay alan öğretim elemanlarının denge tazminatının kesilmesinin önlenmek için teklif hazırladı.

02 Nisan 2009 03:00

YÖK, üniversitelerde döner sermayeden pay alan öğretim elemanlarının denge tazminatı yeniden düzenleniyor.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında profesörlere aylık 285, doçentlere 240, yardımcı doçentlere 260, araştırma görevlilerine 305 TL civarında denge tazminatı ödeniyor. Eğer öğretim elemanları döner sermayeden pay alıyorlarsa denge tazminatının yıllık miktarı kadar kesinti yapılıyor.

YÖK, bu durumun öğretim üyelerini teşvik etmediği gerekçesiyle, döner sermayeden pay alanlardan denge tazminatının kesilmesinin önlenmesi için teklif hazırladı. YÖK Genel Kurulu toplantısında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de bu doğrultuda düzenleme yapılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Disiplin yeniden düzenleniyor

Öte yandan, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde de değişiklik yapmayı planlayan YÖK, öncelikle 2547 sayılı Kanun'un konuyla ilgili 53. maddesinin değiştirilmesini benimsedi.

Mevcut düzenlemede suç veya cezalar arasında “orantısızlık” bulunduğu gerekçesiyle yürütülen çalışmada, “orantısızlığın giderilmesine” yönelik hükümler getirilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, öğretim üyeliği göreviyle bağlantılı olmayan suçlarla ilgili kovuşturmanın mahkemeler, görevle ilgili suçların kovuşturmasının ise üniversite ve YÖK tarafından yapılması amaçlanıyor.

“Bilimsel hırsızlık” olarak nitelendirilen “intihal” konusunun da kanunda ayrıca yapılış biçimlerine göre farklı şekillerde tanımlanması üzerinde duruluyor.

Ayrıca, öğretim üyelerinin resmi veya özel kanaldan ücret karşılığı veya ücretsiz olarak üniversite dışına hizmet vermesi ile ilgili kurallarda da esneklik getirilmesi hedefleniyor.

ETİKETLER

eğitim