Yaşam

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ İKİ YIL İÇİN SEÇİLECEK ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 13:07

-ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ İKİ YIL İÇİN SEÇİLECEK ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyi başkanları, öğrenci temsilcileri ''bir yıl'' yerine ''iki yıl'' için seçilecek. ''Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, üniversitelerin bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi, fakülte,yüksekokul,konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü öğrenci temsilcisi seçime katılanların salt çoğunluyla iki yıl için seçilecek. Yönetmelikte, öğrenci konseyi yönetim kurulu ile ilgili madde ''Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl yıl için seçtiği...'' şeklinde değiştirildi.  Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl görev başında kalacak. Ulusal Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseylerinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi de iki yıl olacak. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 31.1.2010 tarihinden önce bu görevlerine seçilmiş bulunan yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyi başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve konservatuvar öğrenci temsilcileri ve yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi başkanı, yönetim kurulu üyeleri, istekleri durumunda, bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılında yapılacak öğrenci konseyi seçim takviminin açıklanmasına kadar bu görevlerinin başında kalabilecek. Ancak toplam görev süresi iki yılı geçmeyecek. Belirtilen temsilcilik görevlerinden herhangi birinin boşalması halinde yönetmeliğin ilgili maddesinin hükümleri geçerli olacak. Daha önceki yönetmeliğe göre, belirtilen alanlarda görev alacaklar ''bir yıl'' için seçiliyordu.

ETİKETLER

haber